• 1.jpg
  • WWW-2.jpg
  • WWW-3.jpg
  • WWW-5.jpg
  • WWW-6.jpg
  • WWW-8.jpg
  • WWW-11.jpg
  • WWW-13.jpg
  • WWW-17.jpg
  • WWW-19.jpg
  • WWW-20.jpg
 
W dniu 8 listopada 2023 r., w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie, miał miejsce odbiór inwestycji pn. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie”.
 
Projekt został zrealizowany w ramach złożonego wniosku o przyznanie pomocy do Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja z siedzibą w Kołaczycach.
✅Zadanie zrealizowane przez firmę M&S Metal Sebastian Micek, ul. Tarnobrzeska 205, 36-100 Kolbuszowa Dolna, polegało przede wszystkim na: wykonaniu na działce za budynkiem GOK, nawierzchni z kostki brukowej oraz nowego ogrodzenia z furtką i bramą wjazdową; montażu ekranów maskujących, ławkostołów, siedzisk i parasoli składanych; przebudowie schodów i budowie pochylni dla osób niepełnosprawnych; nasadzeniu zieleni; montażu elementów małej architektury, a także wykonaniu oświetlenia placu w technologii LED.
✅Oddana do użytkowania inwestycja doskonale przyczyni się do wypełnienia czasu wolnego i rozwoju osobistego jednostek. Zakłada bowiem utworzenie atrakcyjnej "platformy" przyczyniającej się do prowadzenia zajęć statutowych GOK, tj. m. in. z zakresu kultury, tradycji i historii regionu (styku kultur żydowskiej, łemkowskiej i polskiej), sportu i rekreacji, a także turystyki oraz integracji społecznej. Adresowane jest do szerokiego grona odbiorców. Z oferty skorzystają zarówno ludzie młodzi, osoby bezrobotne, seniorzy czy osoby niepełnosprawne. Możliwość realizacji dotychczasowych zadań GOK na "świeżym powietrzu", wydatnie uatrakcyjni ofertę jednostki oraz jeszcze mocniej przybliży ją potencjalnemu odbiorcy - lokalnej i przyjezdnej społeczności.
✅W czynnościach odbiorowych wzięli udział: Wójt Gminy Nowy Żmigród Pan Grzegorz Bara, Przewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Strzelec, Skarbnik Gminy Pani Elżbieta Piotrowska, Kierownik Referatu Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Nowy Żmigród Pani Olga Szarzyńska wraz z pracownikami Urzędu Gminy, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Pani Dominika Jędrzejczyk-Wielgosz, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Pani Barbara Winiarska, Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Aleksandra Mrugał, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Pani Jolanta Brojek, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie Pani Alicja Witkowska, Dyrektor Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie Pani Dorota Marchewka.
✅A także przedstawiciele mediów: Trendy Radio oraz Internetowa Telewizja Południe.
✅Wartość inwestycji: 310 740,59 zł,
- dofinansowanie EFRROW: 151 928,00 zł
- wkład własny GOK: 158 812,59 zł
✅Wartość robót dodatkowych, nieobjętych PROW 2014-2020 (studzienka żeliwna, studzienki plastikowe, rura kanalizacyjna, robocizna): 4 428,00 zł
- wkład własny GOK: 4 428,00 zł
🇪🇺„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu rozwój infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej poprzez stworzenie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w centrum miejscowości Nowy Żmigród, w otoczeniu budynku Gminnego Ośrodka Kultury współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
399319688 728582409315069 4037068310597154030 n
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.