• 1.jpg
  • WWW-2.jpg
  • WWW-3.jpg
  • WWW-5.jpg
  • WWW-6.jpg
  • WWW-8.jpg
  • WWW-11.jpg
  • WWW-13.jpg
  • WWW-17.jpg
  • WWW-19.jpg
  • WWW-20.jpg

Wójt Gminy Nowy Żmigród Pan Grzegorz Bara podpisał umowę z Dyrektorem Caritas Diecezji Rzeszowskiej ks. dr Piotrem Potyrałą, na mocy której Gmina nieodpłatnie otrzymuje prawo do dysponowania działką przy ul. Piaskowej w Nowym Żmigrodzie.

Odpowiadając na wyzwania demograficzne naszego społeczeństwa, podjęliśmy decyzję o utworzeniu Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego, na terenie przekazanych przez Caritas nieruchomości gruntowych.

Gmina wykonała stosowną koncepcję budowlaną oraz kończy procedurę zmiany kategorii terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z zabudowy mieszkaniowej na usługową.

Zgodnie z planowaną koncepcją, usługi Centrum przeznaczone będą dla dorosłych osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym, w ramach pobytu całodobowego (5 miejsc) oraz pobytu dziennego (15 miejsc).

Umowa Caritas 1 z 1Wójt Gminy Nowy Żmigród Pan Grzegorz Bara, podczas zawarcia umowy o przekazanie działki przez CARITAS ks. dr Piotrem Potyrałą, na potrzeby utworzenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego.

COM 2Koncepcja Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ul. Piaskowej.

COM 3Koncepcja Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ul. Piaskowej.

COM 4Koncepcja Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ul. Piaskowej.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.