• 1.jpg
 • WWW-2.jpg
 • WWW-3.jpg
 • WWW-5.jpg
 • WWW-6.jpg
 • WWW-8.jpg
 • WWW-11.jpg
 • WWW-13.jpg
 • WWW-17.jpg
 • WWW-19.jpg
 • WWW-20.jpg

W bieżącej inspekcji postępów prowadzonych prac wzięli udział przedstawiciele Zamawiającego – Gminy Nowy Żmigród, na czele z Wójtem Gminy Panem Grzegorz Bara, Radnymi Gminy Panem Piotr Kudłaty i Panem Krzysztof Janusz, pracownicy merytoryczni UG Nowy Żmigród - Inspektorzy Łukasz Adamski i Marek Brocławik, Dyrektor CUW w Nowym Żmigrodzie Pani Jolanta Brojek, a także przedstawiciele Wykonawców.

Nowy Żmigród:

Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa i nadbudowa części Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie”. Zadanie polega przede wszystkim na:

 • przebudowie dachu nad całością szkoły,
 • budowie nowych sal lekcyjnych,
 • wykonaniu obserwatorium astronomicznego z obrotową kopułą,
 • przebudowie pomieszczeń biblioteki, szatni i sanitariatów
 • oraz wykonaniu nowoczesnej sali wielofunkcyjnej na parterze, z instalacjami AV-wideo, multimedialnymi, nagłośnieniem - pozwalającej na prowadzenie konferencji, wykładów, występów artystycznych dzieci i młodzieży, spotkań rodziców i społeczności lokalnej.

Wartość zadania to ok. 6 mln zł.

Przewidywany termin realizacji robót budowlanych: 18 m-cy od dnia zawarcia umowy (od marca 2023 roku),

Modernizacja SP Polski Ład 4
Rutynowa inspekcja prac modernizacyjnych przy Szkole Podstawowej w Nowym Żmigrodzie. Fot. Jolanta Brojek | CUW w Nowym Żmigrodzie.

Łężyny:

Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa części Szkoły Podstawowej w Łężynach”. Zadanie polega przede wszystkim na:

 • przebudowie najstarszej części budynku,
 • przebudowie stropów, więźby dachowej, poszycia i pokrycia dachu,
 • osuszeniu zawilgoconych piwnic,
 • celem jest uzyskanie w części parteru dwuoddziałowego przedszkola, z rozdzielnią posiłków, oraz niezbędnym zapleczem sanitarnym w części poddasza z szatniami i pokojem socjalnym dla obsługi,
 • w przebudowanym poddaszu powstaną dodatkowo 2 klasy szkolne, z odrębną klatką schodową. Modernizacji ulegną instalacje ogrzewania, oraz elektryczne i niskoprądowe
 • z działki szkolnej wydzielona będzie strefa ciągu pieszo-jezdnego dla rodziców dzieci przedszkolnych. Przebudowany zostanie plac zabaw, zapewniający odpowiedni przekrój użytkowy zabawek dostosowanych do wieku uczniów, oraz zapewniających bezpieczeństwo użytkowania budynku i placu zabaw.

Wartość zadania to blisko 3 mln zł.

Przewidywany termin realizacji robót budowlanych: 18 m-cy od dnia zawarcia umowy (od czerwca 2023 roku),

Modernizacja SP Polski Ład 3
Rutynowa inspekcja prac modernizacyjnych przy Szkole Podstawowej w Łężynach. Fot. Jolanta Brojek | CUW w Nowym Żmigrodzie.

Projekty pn. „Przebudowa i nadbudowa części Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie” oraz „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa części Szkoły Podstawowej w Łężynach” współfinansowane są ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.