• 1.jpg
  • WWW-2.jpg
  • WWW-3.jpg
  • WWW-5.jpg
  • WWW-6.jpg
  • WWW-8.jpg
  • WWW-11.jpg
  • WWW-13.jpg
  • WWW-17.jpg
  • WWW-19.jpg
  • WWW-20.jpg
 
✅W ramach Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025, Edycja 2023, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przewidziało realizację zadań w 4 priorytetach: aktywność społeczna, partycypacja społeczna, włączenie cyfrowe oraz przygotowanie do starości.
 
✅SGW Gminy Nowy Żmigród aplikowało w ramach priorytetu I – aktywność społeczna. Ich projekt pn. „ReAktywacja – Seniorzy z pasją”, który opracowała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie Pani Aleksandra Mrugał, spotkał się z aprobatą gremium oceniającego i otrzymał 26 miejsce na 1107 zgłoszonych.
✅Zadanie stanowi odpowiedź w skali mikro na niekorzystne następstwa ogólnoświatowego trendu starzenia się społeczeństwa.
✅Celem projektu realizowanego do końca br., jest zwiększenie aktywności społecznej osób starszych poprzez umożliwienie dostępu do różnych form aktywności – kulturalnej, rekreacyjnej, edukacyjnej, ruchowej i zdrowego stylu życia.
✅W ramach przedsięwzięcia dla beneficjentów ostatecznych – 40 osób w wieku 60 lat i starszych zostaną zorganizowane: warsztaty fotografii smartfonowej, cykl wyjazdów turystycznych, warsztaty rękodzielnicze i kulinarne, a także działania promocyjne.
✅Kwota przyznanego dofinansowania to: 17 812,50 zł
 
342969524 920496855926484 6189356762719125797 n
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.