• 1.jpg
  • WWW-2.jpg
  • WWW-3.jpg
  • WWW-5.jpg
  • WWW-6.jpg
  • WWW-8.jpg
  • WWW-11.jpg
  • WWW-13.jpg
  • WWW-17.jpg
  • WWW-19.jpg
  • WWW-20.jpg
 
✅Dziś (30.03.2023 r.) w pok. 14 naszego Urzędu, Wójt Gminy Pan Grzegorz Bara, przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Pani Elżbiety Piotrowskiej zawarł umowę z wyłonionym w trybie przetargu Wykonawcą – Zakładem Transportowo – Sprzętowym Jan Janas Kąty 14, 38-230 Nowy Żmigród. https://platformazakupowa.pl/transakcja/728228
 
✅Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Nowy Żmigród”. Zadanie polegać będzie przede wszystkim na: modernizacji drogi do przysiółka „Kaczmarskie” w Nienaszowie, tj. wzmocnieniu i dowarstwieniu podbudowy kruszywami naturalnymi i łamanymi, stabilizacji podbudowy cementem, oczyszczeniu rowów, wykonaniu nawierzchni bitumicznej oraz przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 113535R „Galanty” w Łysej Górze polegającej na korytowaniu drogi pod poszerzenie, przebudowie przepustów drogowych, oczyszczeniu rowów, wykonaniu podbudowy z kruszyw naturalnych i łamanych, wykonaniu poboczy oraz wykonaniu nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej.
✅Ulepszenia ciągów komunikacyjnych stanowiących dojazd do terenów zamieszkałych i użytków rolnych, prowadzone będą w celu poprawy płynności ruchu wraz z regulacją systemu odwodnienia dróg i terenów przyległych.
📍Przewidywany termin realizacji robót budowlanych: 18 m-cy od dnia zawarcia umowy,
📍Wartość inwestycji: 4 699 745,13 zł,
📍Dofinansowanie w ramach II edycji Polskiego Ładu: 4 464 757,87 zł (95% wartości inwestycji),
📍Wkład własny Gminy Nowy Żmigród: 234 987,26 zł (5% wartości inwestycji).
🇵🇱Projekt pn. „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Nowy Żmigród” współfinansowany jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
 
339105222 532636639064799 5797648788883444793 n
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.