• 1.jpg
  • WWW-2.jpg
  • WWW-3.jpg
  • WWW-5.jpg
  • WWW-6.jpg
  • WWW-8.jpg
  • WWW-11.jpg
  • WWW-13.jpg
  • WWW-17.jpg
  • WWW-19.jpg
  • WWW-20.jpg
 
✅Dziś (02.06.2023 r.) w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Żmigrodzie zawarliśmy umowę z wyłonionym w trybie zapytania ofertowego Wykonawcą – Firmą M&S Metal Sebastian Micek, ul. Tarnobrzeska 205, 36-100 Kolbuszowa Dolna. 
 
✅Przedmiotem inwestycji jest „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie”.
✅Zadanie polegać będzie przede wszystkim na: wykonaniu na działce za budynkiem GOK, nawierzchni z kostki brukowej oraz nowego ogrodzenia z furtką i bramą wjazdową; montażu ekranów maskujących, ławkostołów, siedzisk i parasoli składanych; przebudowie schodów i budowie pochylni dla osób niepełnosprawnych; nasadzeniu zieleni; montażu elementów małej architektury, a także wykonaniu oświetlenia placu w technologii LED.
✅Możliwość realizacji dotychczasowych zadań statutowych GOK na "świeżym powietrzu", wydatnie uatrakcyjni ofertę jednostki oraz doskonale przyczyni się do wypełnienia czasu wolnego i rozwoju osobistego odwiedzających.
📍Wartość inwestycji: 310 740,59 zł,
📍Dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020: 128 928,00 zł
🇪🇺Projekt pn. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie”, współfinansowany jest w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
350918483 210480945206830 3558772302419953 n
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.