• 1.jpg
 • WWW-2.jpg
 • WWW-3.jpg
 • WWW-5.jpg
 • WWW-6.jpg
 • WWW-8.jpg
 • WWW-11.jpg
 • WWW-13.jpg
 • WWW-17.jpg
 • WWW-19.jpg
 • WWW-20.jpg
Podczas gdy nasi podopieczni - Uczniowie placówek oświatowych, spędzają czas na zimowych feriach - my pracujemy nad poprawą bazy edukacyjnej.
 
Nowy Żmigród:
Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa i nadbudowa części Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie”. Zadanie polega przede wszystkim na:
 • przebudowie dachu nad całością szkoły,
 • budowie nowych sal lekcyjnych,
 • wykonaniu obserwatorium astronomicznego z obrotową kopułą,
 • przebudowie pomieszczeń biblioteki, szatni i sanitariatów
 • oraz wykonaniu nowoczesnej sali wielofunkcyjnej na parterze, z instalacjami AV-wideo, multimedialnymi, nagłośnieniem - pozwalającej na prowadzenie konferencji, wykładów, występów artystycznych dzieci i młodzieży, spotkań rodziców i społeczności lokalnej.
Wartość zadania to ok. 6 mln zł.
Przewidywany termin realizacji robót budowlanych: 18 m-cy od dnia zawarcia umowy (od marca 2023 roku),
 
Szkoła podstawowa w Nowym Żmigrodzie podczas przebudowy, fot. Krystian Gaworowski/ Gmina Nowy Żmigród
 
Szkoły PŁ 01.02.2024 logo 10 z 12
Szkoła podstawowa w Nowym Żmigrodzie podczas przebudowy, fot. Krystian Gaworowski/ Gmina Nowy Żmigród
 
Szkoły PŁ 01.02.2024 logo 11 z 12
Szkoła podstawowa w Nowym Żmigrodzie podczas przebudowy, fot. Krystian Gaworowski/ Gmina Nowy Żmigród
 
Szkoły PŁ 01.02.2024 logo 12 z 12
Szkoła podstawowa w Nowym Żmigrodzie podczas przebudowy, fot. Krystian Gaworowski/ Gmina Nowy Żmigród
 
Łężyny:
Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa części Szkoły Podstawowej w Łężynach”. Zadanie polega przede wszystkim na:
 • przebudowie najstarszej części budynku,
 • przebudowie stropów, więźby dachowej, poszycia i pokrycia dachu,
 • osuszeniu zawilgoconych piwnic,
 • celem jest uzyskanie w części parteru dwuoddziałowego przedszkola, z rozdzielnią posiłków, oraz niezbędnym zapleczem sanitarnym w części poddasza z szatniami i pokojem socjalnym dla obsługi,
 • w przebudowanym poddaszu powstaną dodatkowo 2 klasy szkolne, z odrębną klatką schodową. Modernizacji ulegną instalacje ogrzewania, oraz elektryczne i niskoprądowe,
 • z działki szkolnej wydzielona będzie strefa ciągu pieszo-jezdnego dla rodziców dzieci przedszkolnych. Przebudowany zostanie plac zabaw, zapewniający odpowiedni przekrój użytkowy zabawek dostosowanych do wieku uczniów, oraz zapewniających bezpieczeństwo użytkowania budynku i placu zabaw.
Wartość zadania to blisko 3 mln zł.
Przewidywany termin realizacji robót budowlanych: 18 m-cy od dnia zawarcia umowy (od czerwca 2023 roku).
 
Szkoły PŁ 01.02.2024 logo 1 z 12
Szkoła podstawowa w Łężynach podczas przebudowy, fot. Krystian Gaworowski/ Gmina Nowy Żmigród
 
Szkoły PŁ 01.02.2024 logo 3 z 12
Szkoła podstawowa w Łężynach podczas przebudowy, fot. Krystian Gaworowski/ Gmina Nowy Żmigród
 
Szkoły PŁ 01.02.2024 logo 4 z 12
Szkoła podstawowa w Łężynach podczas przebudowy, fot. Krystian Gaworowski/ Gmina Nowy Żmigród
 
Szkoły PŁ 01.02.2024 logo 8 z 12
Szkoła podstawowa w Łężynach podczas przebudowy, fot. Krystian Gaworowski/ Gmina Nowy Żmigród 
 
W bieżącej inspekcji postępów prowadzonych prac wzięli udział przedstawiciele Zamawiającego – Gminy Nowy Żmigród, na czele z Wójtem Gminy Panem Grzegorz Bara, a także przedstawiciele Wykonawców oraz Inspektor Nadzoru.
 
Projekty pn. „Przebudowa i nadbudowa części Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie” oraz „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa części Szkoły Podstawowej w Łężynach” współfinansowane są ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.