• 1.jpg
  • WWW-2.jpg
  • WWW-3.jpg
  • WWW-5.jpg
  • WWW-6.jpg
  • WWW-8.jpg
  • WWW-11.jpg
  • WWW-13.jpg
  • WWW-17.jpg
  • WWW-19.jpg
  • WWW-20.jpg
 
✅14 czerwca br., w naszym Urzędzie, Powiat Jasielski podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowej obwodnicy Nowego Żmigrodu. Wybudowanie tego nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 993 pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza centrum miejscowości, co poprawi bezpieczeństwo mieszkańców.
 
✅Nowy odcinek drogi wojewódzkiej wyniesie około 900 metrów. Zaczynać się będzie na skrzyżowaniu ulicy Jasielskiej (DW 992) z ulicą Gorlicką (DW 993), a kończył na ulicy Dukielskiej, za obecnymi zakładami Jafar. Tereny pod przyszłą inwestycję częściowo zostały zabezpieczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
...
💬"Droga będzie miała klasę G, szerokość jezdni będzie wynosić 7 metrów – dwa pasy po 3,5 metra plus pobocza. Jeżeli będą konieczne drogi dojazdowe do pól czy innych posesji to one również będą musiały być zaprojektowane. Termin realizacji to jest 17 miesięcy. Ja myślę, że ten termin jest wystarczająco długi. Zakładamy dwa warianty. Dopiero w trakcie prac projektowych okaże się, który wariant będzie tańszy. Warianty te przewidywały budowę dwóch przepustów na potoku Niegłoszcz lub przełożenie potoku. Mamy wstępną ocenę opracowaną przez hydrologów o możliwości przełożenia potoku. Dla mnie wydaje się, że lepszym by było przełożenie biegu potoku, bo jeżeli nie będzie przepustów to będzie tańsza eksploatacja. Ale to wszystko zobaczymy jak wyjdzie w trakcie prac projektowych" – wyjaśnił Starosta Jasielski Pan Adam Pawluś.
...
💬Wójt naszej Gminy Pan Grzegorz Bara podkreślił: – "To dobry czas dla miejscowości. Uda się wyprowadzić ruch z centrum poza miejscowość. To naprawdę duże utrudnienia. Ważne jest to, żeby rozpocząć te działania. To jest właśnie ta chwila. Myślę również, że w naszej gestii będzie poprowadzenie tego postępowania tak, żeby pomyśleć również o sferze społecznej, która jest bardzo ważna. Zwiększy się bezpieczeństwo w centrum miejscowości, przy szkole. Tego od wielu lat oczekiwaliśmy. Nie ukrywam, że jestem bardzo dumny, że to się może odbyć".
...
✅Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Budowa obwodnicy Nowego Żmigrodu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 993”, zawarta pomiędzy inwestorem: Powiatem Jasielskim, działającym w imieniu i z upoważnienia Województwa Podkarpackiego, przy udziale Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, a wykonawcą: DGN PROJEKT MACIEJ ANTONIEWICZ z Krakowa, opiewa na kwotę 731 850,00 złotych.
✅Środki na tan cel pochodzić będą z trzech samorządów: województwa podkarpackiego, powiatu jasielskiego oraz gminy Nowy Żmigród (243 950,00 zł).
✅Przy podpisaniu umowy byli obecni: Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Wojciech Zając - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Adam Pawluś – Starosta Jasielski, Grzegorz Bara – Wójt Gminy Nowy Żmigród, Piotr Miąso - Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Stanisław Pankiewicz - Wicestarosta Jasielski, Grzegorz Pers - Członek Zarządu Powiatu w Jaśle, Robert Snoch - Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle, Irena Baciak - Radna Rady Powiatu w Jaśle, Maciej Antoniewicz – projektant, Elwira Paszyńska - Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Jaśle, Ewa Dubiel - Naczelnik Wydziału Inwestycji Starostwa Powiatowego w Jaśle i Agnieszka Cieśla - pracownik Wydziału Inwestycji Starostwa Powiatowego w Jaśle.
Źródło: Starostwo Powiatowe w Jaśle
 
354063534 635576875267212 3702903439149278010 n
354213726 635576355267264 6188330279342805020 n
354214369 635576318600601 6420781322326870116 n
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.