• 1.jpg
 • WWW-2.jpg
 • WWW-3.jpg
 • WWW-5.jpg
 • WWW-6.jpg
 • WWW-8.jpg
 • WWW-11.jpg
 • WWW-13.jpg
 • WWW-17.jpg
 • WWW-19.jpg
 • WWW-20.jpg

W dniu 25 kwietnia 2024 r. w budynku Urzędu Gminy Nowy Żmigród odbyła się ostatnia Sesja Rady Gminy Nowy Żmigród kadencji 2018-2024 r.

W programie LXIX Sesji znalazły się następujące punkty:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wprowadzenie zmian do porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia sesji odbytej w dniu 27 marca 2024 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie:

- ustalenie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

- przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2024 – 2026,

- zmiany uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2024 r.,

- zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2024 – 2032.

 1. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy w kadencji 2018 – 2024.
 2. Informacja Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Wolne wnioski i zapytania.
 5. Zamknięcie obrad LXIX sesji Rady Gminy Nowy Żmigród.

Rada Gminy Nowy Żmigród kadencji 2018-2024 r. obradowała w składzie: Ryszard Bęben, Adam Harowicz, Maria Homlak, Krzysztof Janusz, Wioleta Kłosowska, Tomasz Kmieć, Piotr Kudłaty, Michał Kuznecki, Zenon Książkiewicz, Andrzej Mroczka, Grzegorz Munia, Mateusz Smyka, Henryk Strzelec, Piotr Suski, Tadeusz Źrebiec.

Wójt Gminy Nowy Żmigród Pan Grzegorz Bara podziękował Radzie za lata konstruktywnej pracy dla dobra lokalnej wspólnoty. Podkreślił, że był to czas wielu trudnych decyzji i wyzwań spowodowanych przez czynniki zewnętrzne, tj. m. in. pandemia COVID-19  i skutki wybuchu wojny na Ukrainie.

W obradach Rady wziął również udział Kierownik SPGOZ w Nowym Żmigrodzie Pan Grzegorz Pers, Sekretarz Gminy Pan Mateusz Buczyński, Skarbnik Gminy Pani Elżbieta Piotrowska, a także Państwo Sołtysi.

Radnym mijającej kadencji, przedstawicielom władzy wykonawczej gminy oraz współpracownikom naszego samorządu, wręczono pamiątkowe statuetki.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.