• 1.jpg
  • WWW-2.jpg
  • WWW-3.jpg
  • WWW-5.jpg
  • WWW-6.jpg
  • WWW-8.jpg
  • WWW-11.jpg
  • WWW-13.jpg
  • WWW-17.jpg
  • WWW-19.jpg
  • WWW-20.jpg

W środę 26 czerwca br. odbył się częściowy odbiór robót na zadaniu pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku „A” Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia na potrzeby poradni ginekologiczno-położniczej”.

Odbior I cz OZ 1 z 11
Częściowy odbiór robót na zadaniu pn.: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku „A” SPGOZ na potrzeby poradni ginekologiczno-położniczej. Fot. Krystian Gaworowski | Gmina Nowy Żmigród.

Zakres zrealizowanych robót obejmował m. in.: roboty rozbiórkowe, stolarkę okienną i drzwiową, tynki wewnętrzne, podkłady i posadzki, instalacje elektryczne, sanitarne i klimatyzację, pokrycie dachu, izolację termiczną poddasza, izolację pionową fundamentów, roboty murowe, kominy.

Odbior I cz OZ 4 z 11
Częściowy odbiór robót na zadaniu pn.: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku „A” SPGOZ na potrzeby poradni ginekologiczno-położniczej. Fot. Krystian Gaworowski | Gmina Nowy Żmigród.

W czynnościach odbiorowych wzięli udział: Wójt Gminy Pan Grzegorz Bara, Zastępca Wójta Gminy Pani Aleksandra Mrugał, Kierownik Referatu IOŚ UG Pani Olga Szarzyńska, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Pan Marek Brocławik, Kierownik SPGOZ Pan Grzegorz Pers, Księgowa SPGOZ Pani Natalia Zawada, Projektant Pan Paweł Potempa, Wykonawca robót Pan Tomasz Leszczak oraz Kierownik budowy Pan Lucjan Lis.

Odbior I cz OZ 11 z 11
Częściowy odbiór robót na zadaniu pn.: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku „A” SPGOZ na potrzeby poradni ginekologiczno-położniczej. Fot. Krystian Gaworowski | Gmina Nowy Żmigród.

Wartość zrealizowanej części robót to 570 000,00 zł.

„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku „A” Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia na potrzeby poradni ginekologiczno-położniczej” współfinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

GALERIA:

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.