• 1.jpg
 • WWW-2.jpg
 • WWW-3.jpg
 • WWW-5.jpg
 • WWW-6.jpg
 • WWW-8.jpg
 • WWW-11.jpg
 • WWW-13.jpg
 • WWW-17.jpg
 • WWW-19.jpg
 • WWW-20.jpg

W ramach planowanej inwestycji  wykonane zostaną prace, które będą polegać na remoncie pomieszczeń w istniejącym budynku po Niepublicznej Szkole Podstawowej w Skalniku na potrzeby powstania Klubu "Senior +". Pomieszczenia znajdujące się na poziomie 0, które zostaną wyremontowane na potrzeby Klubu zostaną dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez likwidację barier architektonicznych, w tym wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych na zewnątrz budynku.

W wyniku planowanego remontu powstanie m. in.:

 1. 1 pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły i krzesła pełniące funkcję sali spotkań,
 2. 1 pomieszczenie klubowe,
 3. 1 pomieszczenie kuchenne wyposażone w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowywania posiłków,
 4. łazienka wyposażona w 2 toalety (kobiety, mężczyźni) oraz dla osób z niepełnosprawnościami - (spełniająca wymagania dostępności dla osób z niepełnosprawnością, poruszających się na wózku),
 5. wydzielone miejsce pełniące funkcję szatni,
 6. pomieszczenie do zajęć rehabilitacyjno – ruchowych,
 7. wiatrołap (wejście do budynku),
 8. korytarz o powierzchni ok. 50 m2.

Ośrodek wsparcia czynny będzie co najmniej 20 godzin w tygodniu. Przewiduje się, że ze wsparcia Ośrodka korzystało będzie 25 osób. Gmina Nowy Żmigród zatrudni kierownika Ośrodka oraz opiekuna, terapeutę zajęciowego. Kwota przyznanego dofinansowania w ramach modułu I programu (jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+”) to 170 000,00 zł.

Adresatami zadania są mieszkańcy Gminy Nowy Żmigród w wieku 60 lat i więcej.

Planowana data zakończenia zadania to IV kwartał bieżącego roku.

Więcej informacji dotyczących ogłoszenia wyników naboru: https://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/656

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.