• 1.jpg
  • WWW-2.jpg
  • WWW-3.jpg
  • WWW-5.jpg
  • WWW-6.jpg
  • WWW-8.jpg
  • WWW-11.jpg
  • WWW-13.jpg
  • WWW-17.jpg
  • WWW-19.jpg
  • WWW-20.jpg
 
✅Wójt Gminy Nowy Żmigród Pan Grzegorz Bara, ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie kosztów inwestycji budowy studni głębinowych na potrzeby zwykłego korzystania z wód.
✅Kosztami kwalifikowanymi w przypadku budowy studni głębinowej są wydatki poniesione na:
📍 wiercenie studni,
📍 zakup materiałów koniecznych do montażu studni, wchodzących w skład systemu studni,
📍 zakup zestawu pompy głębinowej (pompy głębinowej, zbiornika hydroforowego, osprzętu hydroforowego – włącznika ciśnieniowego, manometru, zaworów kulowych i zwrotnych, złączek),
📍 zakup materiałów do wykonania instalacji elektrycznej oraz sterowania.
✅Wnioskodawca będzie mógł uzyskać dofinansowanie (w formie refundacji) w wysokości 50% udokumentowanych kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 6 000,00 zł brutto.
✅Wnioski można składać w następującej formie:
📍 tradycyjnej (papierowo) osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Nowy Żmigród lub pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Nowy Żmigród ul. Mickiewicza 2, 38 - 230 Nowy Żmigród,
📍 elektronicznej (za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnionym
z wykorzystaniem profilu zaufanego) - adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /8asbg540wk/SkrytkaESP.
✅Wnioski można składać w następujących terminach:
📍 dnia 8 maja 2023 r. w godz. 8.30. do godz. 15.30,
📍 dnia 9 maja 2023 r. w godz. 8.30. do godz. 15.30,
📍 dnia 10 maja 2023 r. w godz. 8.30. do godz. 17.00.
...
📎Formularz wniosku (w wersji papierowej dostępne na miejscu w Urzędzie): https://nowyzmigrod.biuletyn.net/.../WNIOSEK_o_udzielenie...
 
344208096 948637886477930 2676094792078091984 n
 
 
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.