^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Żmigrodzie rozstrzygnęła w listopadzie konkurs plastyczny dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej pod nazwą „STOP UZALEŻNIENIOM”, którego celem było propagowanie życia bez nałogów, pogłębienie świadomości na temat szkodliwości substancji uzależniających i ich wpływu na ludzki organizm oraz przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej...

TARYFY ZA ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW:

Lp. Taryfy za odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych
1. Cena 1m3 wg kalkulacji GPGK Dopłata Gminy Nowy Żmigród Cena dla odbiorcy
2. netto brutto z VAT netto brutto z VAT netto brutto z VAT
3. 7,67 zł 8,28 zł 3,39 zł 3,66 zł 4,28 zł 4,62 zł
Lp. Taryfy za odprowadzanie ścieków dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
1. Cena 1m3 wg kalkulacji GPGK Dopłata Gminy Nowy Żmigród Cena dla odbiorcy
2. netto brutto z VAT netto brutto z VAT netto brutto z VAT
3. 7,67 zł 8,28 zł - - 7,67 zł 8,28 zł
Lp. Taryfy za odprowadzanie ścieków dla pozostałych odbiorców
1. Cena 1m3 wg kalkulacji GPGK Dopłata Gminy Nowy Żmigród Cena dla odbiorcy
2. netto brutto z VAT netto brutto z VAT netto brutto z VAT
3. 7,67 zł 8,28 zł 1,24 zł 1,34 zł 6,43 zł 6,94 zł

Czytaj więcej...

7bf1822313405d6egenZapraszamy wszystkich chętnych na pierwsze zajęcia w dniu 8 grudnia o godzinie 14.45. Tworzymy nową grupę, do której zapraszamy dzieci urodzone w rocznikach 2010, 2011 i 2012 oraz początkujących z rocznika 2009. Cały czas trwa nabór starszych roczników – wystarczy przyjść na trening swojego rocznika. Szczegóły na stronie internetowej: http://ukstemponienaszow.futbolowo.pl w zakładce Treningi.

Prace przy ul. Kościelnej oraz Placu Zamkowym dotyczyły głównie przebudowy nawierzchni. Na około 830 m2 położona została kostka granitowa. Realizacja inwestycji wymagała również przebudowy kanalizacji deszczowej oraz odcinka kanalizacji sanitarnej. Koszt zadania to 362 tys. zł. Gmina pozyskała na jego realizację wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, w wysokości 63,63% tzw. kosztów kwalifikowalnych operacji. Wykonawcą inwestycji była firma Hażbud sp. z o. o. z Gorlic.

Czytaj więcej...

Ferie zimowe organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia – urodzonych po 1 stycznia 2000 r., których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Czytaj więcej...

Uprzejmie informuję, że w dniu 30 listopada 2016 roku (środa)
o godzinie 9.00 w sali nr 14 Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie
odbędzie się sesja Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie.

Czytaj więcej...

droga desznicaZakończono remont dróg gminnych: Desznica – Hałbów w Desznicy oraz „Na Góry” w Kątach. Zakończono też procedurę wyłonienia wykonawców kolejnych inwestycji – remontu drogi gminnej w Sadkach oraz w Mytarce.

Czytaj więcej...