^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


  

22 stycznia podpisano umowę z konsorcjum firm wyłonionym 14 stycznia br. w wyniku przetargu nieograniczonego – Lider: Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOMONT sp. z o.o. z siedzibą w Łańcucie, Partner: Zakład Budowlano-Instalacyjny Grzegorz Folger z siedzibą w Albigowej – na realizację II etapu budowy kanalizacji sanitarnej dla gminy Nowy Żmigród.

Czytaj więcej...

 Starostwo Powiatowe w Jaśle wspólnie z Wojskową Komendą Uzupełnień w Jaśle zorganizowali 23 stycznia w Starostwie uroczystość wręczenia medali „Za Zasługi dla Obronności Kraju". Srebrne medale przyznane przez Ministra Obrony Narodowej otrzymali rodzice, których trzech lub więcej synów pełniło wzorowo służbę wojskową.

Czytaj więcej...

Na styczniowej sesji Rady Gminy radni podjęli uchwałę w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Żmigrodzie i utworzenia z dniem 1 września 2013 r. Gminnego Centrum Kultury.

Czytaj więcej...

16 stycznia br. odbyła się XXVII sesja Rady Gminy, na której uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowy Żmigród na lata 2013–2018 oraz budżet gminy na 2013 r. Po obradach w komisjach radni na sesji przyjęli budżet po autopoprawkach w wysokości 26 145 585,00 zł, z czego dochody bieżące to 23 434 147,00 zł, a dochody majątkowe 2 711 438,00 zł. Wydatki gminy zaplanowano na kwotę 28 065 891,00 zł a pokrycie deficytu przychodami z kredytów i pożyczek.

Czytaj więcej...

Miasto Jasło we współpracy z Powiatem Jasielskim oraz gminami: Brzyska, Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Skołyszyn i Tarnowiec rozpoczęło realizację projektu Jasielska Strefa Usług Publicznych. Projekt przygotowany został w ramach konkursu dotacji dla związków, porozumień, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego na wsparcie jakości usług publicznych, który ogłoszony został przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Działania współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007–2013.

Czytaj więcej...

Od 1 stycznia 2013 r. kwestie związane z obowiązkiem meldunkowym będziemy mogli załatwić podczas jednej wizyty w urzędzie. Od nowego roku nie będziemy musieli najpierw wymeldować się w jednym urzędzie, aby w drugim móc się zameldować. Wszystkie te czynności wykonamy w tym samym urzędzie, w którym będziemy dokonywać meldunku. Przy zameldowaniu nie będziemy podawali informacji o wykształceniu, czy obowiązku wojskowym. Nie będzie również obowiązku przedkładania książeczki wojskowej.

Czytaj więcej...

 

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki przekazał Gminie wzór umowy z mieszkańcem na montaż układu solarnego wraz z dostawą urządzeń i uruchomieniem układu w ramach uczestnictwa w Projekcie „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”.

Czytaj więcej...