^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Sołtys miejscowości Nowy Żmigród zawiadamia,
że dnia 19 września br. o godz. 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Żmigrodzie
odbędzie się zebranie wiejskie.

Tematem spotkania będzie fundusz sołecki na 2018 r.

sesja 18 08 2017Podczas XXXV sesji Rady Gminy, która miała miejsce 18 sierpnia radni podjęli szereg uchwał związanych przekazaniem realizacji świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie. Dokonano także zmian uchwały budżetowej, wynikających z bieżących i planowanych do realizacji zadań, a także udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania publicznego w 2017 r.

Czytaj więcej...

Już szósty rok w miesiącach lipiec i sierpień na terenie naszej gminy funkcjonowały świetlice, których głównym celem jest aktywne organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie letnich wakacji. W tym roku z zajęć w 9 sołectwach gminy: Grabanina, Kąty, Łężyny, Łysa Góra, Makowiska, Nienaszów, Nienaszów-Sośniny, Nowy Żmigród i Stary Żmigród skorzystało 280 osób.

Czytaj więcej...

droga w brzezowej 08 2017Rozstrzygnięto postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy zadania pn. „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”. Obejmuje ono remont dróg: w Brzezowej na działce nr 631/4, w Makowiskach na działce nr 1328 oraz w Gorzycach na działce nr 296.

Czytaj więcej...

szkolenie subr skOd 5 września br. Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie prowadzić będzie I nabór na dofinansowane szkolenia dla firm i ich pracowników w ramach projektu „Podmiotowy system finansowania usług rozwojowych – subregion „SK”. Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego 2014–2020, Oś Priorytetowa 7 Regionalny rynek pracy, Działanie 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP. Rekrutacja do projektu potrwa do 25 września 2017 r.

Czytaj więcej...

 

Już w  niedzielę 3 września w Kątach
odbędą się finałowe zawody rowerowe pod nazwą „Puchar Smoka”.

Start pierwszej kategorii spod Szkoły Podstawowej w Kątach o 12:00.

Biuro zawodów czynne od godziny 10:00.

UWAGA! BRAK WPISOWEGO!

Wszystkie informacje na temat zawodów na www.pucharsmoka.pl.

Zapraszamy!

Czytaj więcej...

kuchnia lezynyW dniu 28 marca br. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2017–2020 oraz szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w 2017 r. Założeniem programu jest sprzyjanie zmianom strukturalnym obszarów wiejskich związanych z rozwijaniem pozarolniczych form aktywności mieszkańców wsi i mocno promujących postulat wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, który polega m.in. na rozwoju nowych funkcji np. turystycznych czy biznesowych. Jego zadaniem jest integracja i aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez realizację działań mających na celu zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego, a także modernizację przestrzeni wiejskiej.

Czytaj więcej...

Banner

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy