^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


turniej strazakow 2017W dniu 25 lutego 2017 r. (sobota) o godz. 10.00
w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie
odbędzie się
VI GMINNY TURNIEJ STRAŻAKÓW W TENISIE STOŁOWYM
o Puchar Wójta Gminy Nowy Żmigród.

Zgłoszenia startujących drużyn OSP
należy dokonywać w Urzędzie Gminy w Nowym Żmigrodzie
pok. nr 21, tel. 13 44 82 614 do dnia 22 lutego (środa) 2017 roku.

Prawo startu w turnieju mają strażacy aktywnie działający w jednostkach OSP
(np. udział w − działaniach ratowniczo-gaśniczych, zawodach pożarniczych, szkoleniach, ćwiczeniach, uroczystościach państwowych i kościelnych)
oraz członkowie MDP zgodnie z załączonym regulaminem.

Dla wszystkich startujących Jednostek OSP przewidziano dyplomy,
puchary i nagrody.

Regulamin

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych informuje, że w roku 2017 nie przewidziano środków przeznaczonych do przekazania gminom na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę, tj. ustalanie prawa i wyplata pomocy pieniężnej kombatantom, ofiarom represji i wdowom/wdowcom pozostałym po osobach uprawnionych wynikających z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1255).

Czytaj więcej...

zaw kontrole gpgk 2017

 

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Nowym Żmigrodzie sp. z o.o. informuje,
że poczynając od 15 lutego 2017 r. prowadzone będą kontrole wodomierzy
oraz aktualizacja danych zawartych w oświadczeniach
dołączonych do umów o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

narty2017 1W tym roku białe ferie można było spędzić nie tylko w górach. Pogoda dopisała, a 54 uczniów gimnazjów z terenu gminy skorzystało z 2-dniowego kursu narciarskiego zorganizowanego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Żmigrodzie.

Czytaj więcej...

W dniu 15.02.2017 r. w Ośrodku Zdrowia, ul. Krakowska 11 w Nowym Żmigrodzie
w godzinach od 14.00 do 16.00
odbędą się badania wzroku oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla mieszkancow gminy.

Zapisy telefoniczne: 13 44 15 674. Prowadzone będą do dnia 15.02.2017 r.

Badanie ostrości wzroku: koszt 5 zł.
Pomiar ciśnienia śrdgalkowego: koszt 10 zł (dodatkowe)

Podczas badania istnieje moiliwość zapisania się na konsultację okulistyczną oraz zamowienia okularów korekcyjnych.

Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych (powyżej 16-go roku życia).

Serdecznie zapraszamy
OKO-LUX sp. z o. o.

Od 2003 roku konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z  Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Nieruchomości Rolnych i Państwową Inspekcją Pracy. Honorowy patronat nad XV edycją Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda. Patronat medialny: TVP1, Telewizja Interaktywna Agro News com.pl, dwutygodnik AGRO SERWIS, miesięcznik Bez Pługa, Tygodnik Poradnik Rolniczy magazyn rolniczy Agro profil, Gospodarz.pl Twój Portal Rolniczy.

Czytaj więcej...