^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2017 ROKU

Wszystkie odpady powinny być posegregowane na:
– plastiki + opakowania wielomateriałowe + metal – worek żółty,
– szkło – worek zielony,
– makulatura – worek niebieski,
– pozostałe zmieszane odpady komunalne – worek czarny.

harmonogram 2017 1

ODPADY BIODEGRADOWALNE (resztki żywności, obierki z owoców i warzyw, fusy po kawie i herbacvie, trawę, liście, drobne gałęzie) oraz POPIOŁY − w wyjatkowych przypadkach, gdy ich zagospodarowanie jest niemożliwe we własnym zakresie należy oddawać w oddzielnych pojemnikach:
− koloru brązowego − odpady biodegradowalne,
− kolory szarego − popioły.

PRZETERMINOWANE LEKI − należy wrzucać do specjalnych pojemników w:
1. Urzędzie Gminy w Nowym Żmigrodzie,
2. Ośrodku Zdrowia w Nowym Żmigrodzie,
3. aptekach w Nowym Żmigrodzie:
− Wyczołek Maria, ul. Basztowa 4,
− ARNIKA, ul. Rynek 2. 

ZUŻYTE BATERIE − należy wrzucać do specjalnych pojemników w:
1. Urzędzie Gminy w Nowym Żmigrodzie
2. Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie i Nienaszowie oraz w szkołach podstawowych na terenie gminy.

 
Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do uiszczenia na rzecz Gminy Nowy Żmigród opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania w następujących terminach:
− za miesiące: styczeń, luty, marzec – do 20 marca 2016 r.,
− za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec – do 20 czerwca 2016 r.
− za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień – do 20 września 2016 r.,
− za miesiące: październik, listopad, grudzień – do 20 grudnia 2016 r.
 
Opłatę należy uiszczać w kasie Urzędu Gminy w Nowym  Żmigrodzie, przelewem, lub pocztą na rachunek Gminy Nowy Żmigród nr 53 8636 1015 2004 1600 9644 0001UWAGA! Nowy nr konta.