^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Gmina Nowy Żmigród zamieszkiwana jest przez 9435 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały (stan na 31.12.2014 r.), z czego przeważającą większość stanowią mieszkańcy takich miejscowości jak: Nowy Żmigród, Nienaszów oraz Kąty. Gmina Nowy Żmigród jest jedną z większych gmin (pod względem liczby ludności) w powiecie jasielskim – spośród 10 gmin tego powiatu jest czwartą co do wielkości gminą za gminą Miasto Jasło, Jasło oraz Skołyszyn.

 

Liczba ludności w latach 2012−2014

Lp.
Miejscowość
2012
2013
 2014
 2015
osób
%
osób
%
 osób
 %
 osób
 %
1.
Brzezowa
374
3,95
371
3,92
372
3,94
 375
3,99
2.
Desznica
334
3,52
333
3,51
 322
 3,41
 323
 3,44
3.
Gorzyce
529
5,58
533
5,63
 529
 5,61
 520
 5,54
4.
Grabanina
153
1,61
157
1,66
 157
 1,66
 153
 1,63
5.
Jaworze
88
0,93
88
0,93
 89
 0,94
 87
 0,93
6.
Kąty
1043
11,00
1041
10,99
 1028
 10,9
 1035
 11,02
7.
Łężyny
915
9,65
924
9,75
 924
 9,79
 918
 9,78
8.
Łysa Góra
689
7,27
693
7,31
 683
 7,24
 672
 7,16
9.
Makowiska
450
4,75
444
4,69
 445
 4,72
 441
 4,7
10.
Mytarka
295
3,11
298
3,15
 304
 3,22
 302
 3,22
11.
Mytarz
426
4,49
423
4,46
 422
 4,47
 425
 4,53
12.
Nowy Żmigród
1390
14,66
1375
14,51
 1377
14,59
 1361
 14,49
13.
Nienaszów
1130
11,92
1124
11,86
 1120
11,87
 1119
 11,92
14.
Sadki
231
2,44
239
2,52
 236
 2,5
 234
 2,49
15.
Siedliska Żmigrodzkie
273
2,88
271
2,86
 268
 2,84
 272
 2,9
16.
Skalnik
301
3,18
305
3,22
 307
 3,25
 305
 3,25
17.
Stary Żmigród
442
4,66
441
4,65
 440
 4,66
 440
 4,69
18.
Toki
417
4,40
414
4,37
 412
 3,37
 408
 4,35
R A Z E M
9480
100
9474
100
 9435
 
 9390
 

Źródło: Urząd Gminy Nowy Żmigród

 

Liczba ludności w latach 2008−2011  

Lp.
Miejscowość
2008
2009
2010
2011
osób
%
osób
%
osób
%
osób
%
1.
Brzezowa
379
3,97
373
3,93
376
3,96
376
3,95
2.
Desznica
334
3,50
334
3,52
338
3,56
341
3,59
3.
Gorzyce
520
5,45
526
5,54
521
5,48
529
5,56
4.
Grabanina
163
1,71
162
1,71
159
1,67
155
1,63
5.
Jaworze
97
1,02
91
0,96
91
0,96
87
0,92
6.
Kąty
1049
11
1042
10,97
1052
11,07
1038
10,92
7.
Łężyny
900
9,43
909
9,57
909
9,57
920
9,68
8.
Łysa Góra
678
7,10
682
7,18
676
7,11
686
7,21
9.
Makowiska
489
5,12
474
4,99
466
4,9
456
4,80
10.
Mytarka
302
3,16
298
3,14
299
3,15
299
3,14
11.
Mytarz
398
4,17
399
4,20
402
4,23
411
4,32
12.
Nowy Żmigród
1419
14,87
1393
14,66
1390
14,63
1392
14,64
13.
Nienaszów
1136
11,90
1137
11,97
1137
11,96
1134
11,93
14.
Sadki
230
2,41
232
2,44
232
2,44
236
2,48
15.
Siedliska Żmigrodzkie
274
2,87
271
2,85
272
2,86
270
2,84
16.
Skalnik
313
3,28
312
3,28
316
3,33
317
3,33
17.
Stary Żmigród
438
4,59
440
4,63
442
4,65
442
4,65
18.
Toki
425
4,45
424
4,46
425
4,47
419
4,41
R A Z E M
9544
100
9499
100
9503
100
9508
100

Źródło: Urząd Gminy Nowy Żmigród

 

Liczba ludności w latach 2004−2007  

Lp.
Miejscowość
2004
2005
2006
2007
osób
%
osób
%
osób
%
osób
%
1.
Brzezowa
383
3,95
383
3,97
376
3,93
377
3,95
2.
Desznica
359
3,7
347
3,6
347
3,62
341
3,57
3.
Gorzyce
517
5,33
519
5,38
516
5,39
518
5,43
4.
Grabanina
159
1,64
162
1,68
162
1,69
162
1,7
5.
Jaworze
102
1,05
101
1,05
99
1,03
99
1,04
6.
Kąty
1029
10,6
1030
10,68
1029
10,74
1042
10,92
7.
Łężyny
921
9,49
907
9,41
903
9,43
898
9,41
8.
Łysa Góra
700
7,21
701
7,27
690
7,2
681
7,14
9.
Makowiska
508
5,23
498
5,16
496
5,18
494
5,18
10.
Mytarka
314
3,24
304
3,15
307
3,21
304
3,19
11.
Mytarz
403
4,15
402
4,17
408
4,26
401
4,2
12.
Nowy Żmigród
1421
14,64
1429
14,82
1414
14,76
1406
14,73
13.
Nienaszów
1157
11,92
1142
11,84
1141
11,91
1142
11,97
14.
Sadki
245
2,52
237
2,46
233
2,43
230
2,41
15.
Siedliska Żmigrodzkie
279
2,87
278
2,88
277
2,89
277
2,9
16.
Skalnik
304
3,13
312
3,24
305
3,18
307
3,22
17.
Stary Żmigród
467
4,81
460
4,77
454
4,74
442
4,63
18.
Toki
437
4,5
431
4,47
420
4,39
421
4,41
R A Z E M
9705
100
9643
100
9577
100
9542
100

Źródło: Urząd Gminy Nowy Żmigród

 

Przyrost naturalny w Gminie Nowy Żmigród

Rodzaj cechy
LATA
2004
2005
2006
2007
Liczba urodzeń ogółem
98
99
85
96
Liczba urodzeń mężczyzn
54
48
46
56
Liczba urodzeń kobiet
44
51
39
40
Liczba zgonów ogółem
91
81
91
94
Liczba zgonów mężczyzn
51
47
50
48
Liczba zgonów kobiet
40
34
41
46
Przyrost naturalny ogółem
7
18
-6
2
Przyrost naturalny mężczyźni
3
1
-4
8
Przyrost naturalny kobiety
4
17
-2
-6
Małżeństwa
43
61
61
59