^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Obecnie na terenie gminy Nowy Żmigród funkcjonuje 5 szkół podstawowych (w tym 1 niepubliczna), 1 gimnazjum oraz 3 szkoły podstawowe i 3 gimnazja stanowiące zespoły szkół, a także Przedszkole Gminne w Nowym Żmigrodzie. Uczęszcza do nich łącznie 1076 uczniów. Opiekę nad tymi placówkami sprawuje Centrum Usług Wspólnych mieszczące się w budynku Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie.

 szkoła podstawowa + kl. 0 / gimnazjum / zespół szkół / przedszkole

liczba uczniów
na dzień
31.03.2012
 

liczba uczniów
na dzień
31.03.2014
 

Zespół Szkół w Nowym Żmigrodzie

380

335

Przedszkole Gminne w Nowym Żmigrodzie

98

97

Zespół Szkół w Łężynach

178

184

Zespół Szkół w Nienaszowie

139

158

Szkoła Podstawowa w Makowiskach

56

46

Szkoła Podstawowa w Łysej Górze

60

45

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Kątach

102

105

Szkoła Podstawowa w Desznicy im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

35

30

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kątach

74

65

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Skalniku

13

11

Dane na dzień 04.11.2007: 
Na terenie gminy Nowy Żmigród funkcjonuje 9 szkół podstawowych o różnym stopniu organizacyjnym, 3 gimnazja, Gminne Przedszkole w Nowym Żmigrodzie oraz Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Makowiskach. Uczęszcza do nich 1224 uczniów, a szczegółowy rozkład liczby uczniów w szkołach na terenie gminy Nowy Żmigród prezentuje poniższa tabela:

Szkoła podstawowa/Gimnazjum

Liczba uczniów

Liczba nauczycieli

Liczba uczniów przypadająca
na 1 nauczyciela

Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie im. bł. Ks. Władysława Findysza - Męczennika

242

27

9

Szkoła Podstawowa w Łężynach

77

19

4

Szkoła Podstawowa w Nienaszowie

82

11

9

Szkoła Podstawowa w Makowiskach

64

11

7

Szkoła Podstawowa w Łysej Górze

45

13

4

Szkoła Podstawowa w Starym Żmigrodzie

35

9

4

Szkoła Podstawowa w Brzezowej

13

6

2

Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Kątach

82

13

7

Szkoła Podstawowa w Desznicy im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

43

9

5

Gimnazjum w Nowym Żmigrodzie im. bł. ks. Władysława Findysza - Męczennika

224

26

9

Gimnazjum w Kątach

69

10

7

Gimnazjum w Łężynach im. Bohaterów Armii Krajowej z Plutonu „RYŚ”

105

16

7

Przedszkole Gminne w Nowym Żmigrodzie

67

5

13

Razem

1224

175

7

Źródło: SZOS

Na terenie gminy funkcjonuje również Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie. Więcej informacji: www.lonowyzmigrod.pl