^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


W budynku Urzędu Gminy
w Nowym Żmigrodzie (sutereny) prowadzony jest
PUNKT KONSULTACYJNY
w ramach którego udzielane są konsultacje psychologiczne.

 

Konsultacje odbywają się w poniedziałki w terminach:
09.01.2017 r., 30.01.2017 r., 13.02.2017 r., 27.02.2017 r., 13.03.2017 r., 27.03.2017 r., 10.04.2017 r., 24.04.2017 r., 08.05.2017 r., 29.05.2017 r., 12.06.2017 r., 26.06.2017 r., 10.07.2017 r., 31.07.2017 r.

w godz. 16.00–19.00.

Terapeuta udziela pomocy osobom uzależnionym, współuzależnionym oraz ofiarom przemocy
udziela informacji o możliwościach podejmowania profesjonalnej terapii, kieruje do odpowiedniej instytucji,
motywuje do leczenia i udziela wsparcia psychologicznego rodzinom osób uzależnionych oraz ofiarom przemocy.

Możliwość ustalenia terminu spotkania pod numerami telefonu:
13 44 826 22; 13 44 38 376; 13 44 826 21; 510 997 390.

Punkt prowadzi specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie – Joanna Garbacik.

Wszystkie porady i konsultacje są bezpłatne.

         Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych