^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Pracownicy Urzędu udostępniają Klientowi formularz ankiety po załatwieniu sprawy oraz udzielają informacji co do sposobu jej wypełnienia i miejsca pozostawienia wypełnionych ankiet.

Wypełnione przez Klientów ankiety umieszczane są w specjalnie do tego celu przeznaczonych skrzynkach znajdujących się w budynku Urzędu Gminy.

Ankieta

ISO 2015

W lipcu br. w Urzędzie Gminy przeprowadzony został audit mający na celu potwierdzenie, iż wprowadzony w 2010 r. system zarządzania spełnia wszystkie wymagania odnośnie normy, że organizacja skutecznie wdrożyła zaplanowany system zarządzania oraz że system wykazuje zdolność do osiągnięcia celów wynikających z polityki organizacji. Zespół auditorów przeprowadził audit poprzez wywiady, obserwacje czynności oraz przegląd dokumentacji i zapisów i stwierdził, iż organizacja ustanowiła i utrzymuje swój system zgodnie z wymaganiami normy oraz wykazuje zdolność do systematycznego spełniania ustalonych wymagań zgodnie z zakresem certyfikacji oraz celami i polityką organizacji.

Jednostką akredytującą jest Brytyjski Urząd Akredytacyjny (UKAS), natomiast recertyfikacji dokonała firma SGS.

certyfikat

 

Pracownicy Urzędu udostępniają Klientowi formularz ankiety po załatwieniu sprawy oraz udzielają informacji co do sposobu jej wypełnienia oraz miejsca pozostawienia wypełnionych ankiet.

Wypełnione przez Klientów ankiety umieszczane są w specjalnie do tego celu przeznaczonych skrzynkach znajdujących się w budynku Urzędu Gminy.

Ankieta

certyfikat