^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY NOWY ŻMIGRÓD
Z DNIA 25.03.2019

Na podstawie § 16 ust. 1 pkt 5 Statutu Sołectwa Makowiska, w związku z brakiem zgłoszeń kandydatów na Sołtysa, Wójt Gminy przedłuża termin zgłaszania kandydatów na Sołtysa Sołectwa Makowiska do dnia 28.03.2019. Dokumenty należy złożyć w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Nowy Żmigród w godzinach pracy urzędu.
                          

 Wójt Gminy
Grzegorz Bara

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza