^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


W budynku Urzędu Gminy
w Nowym Żmigrodzie (sutereny) prowadzony jest
PUNKT KONSULTACYJNY
w ramach którego udzielane są konsultacje psychologiczne.

 

Konsultacje odbywają się w poniedziałki w terminach:

07.01.2019 r., 28.01.2019 r., 11.02.2019 r., 25.02.2019 r., 11.03.2019 r., 25.03.2019 r., 08.04.2019 r., 29.04.2019 r., 13.05.2019 r,. 10.06.2019 r., 15.07.2019 r., 26.08.2019 r., 16.09.2019 r.

w godz. 16.00–18.00, a od maja 2019 r. w godz. 17.00–19.00.

Terapeuta udziela pomocy osobom uzależnionym, współuzależnionym oraz ofiarom przemocy
udziela informacji o możliwościach podejmowania profesjonalnej terapii, kieruje do odpowiedniej instytucji,
motywuje do leczenia i udziela wsparcia psychologicznego rodzinom osób uzależnionych oraz ofiarom przemocy.

Możliwość ustalenia terminu spotkania pod numerami telefonu:
13 44 826 22; 13 44 38 376; 13 44 826 21; 510 997 390.

Punkt prowadzi specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie – Joanna Garbacik, a w okresie od maja do września 2019 r. Magdalena Maculak – certyfikowany specjalista PARPA w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, psychoterapeuta uzależnień w procesie certyfikacji.

Wszystkie porady i konsultacje są bezpłatne.

         Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza