^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


W lipcu br. w Urzędzie Gminy przeprowadzony został audit mający na celu potwierdzenie, iż wprowadzony w 2010 r. system zarządzania spełnia wszystkie wymagania odnośnie normy, że organizacja skutecznie wdrożyła zaplanowany system zarządzania oraz że system wykazuje zdolność do osiągnięcia celów wynikających z polityki organizacji. Zespół auditorów przeprowadził audit poprzez wywiady, obserwacje czynności oraz przegląd dokumentacji i zapisów i stwierdził, iż organizacja ustanowiła i utrzymuje swój system zgodnie z wymaganiami normy oraz wykazuje zdolność do systematycznego spełniania ustalonych wymagań zgodnie z zakresem certyfikacji oraz celami i polityką organizacji.

Jednostką akredytującą jest Brytyjski Urząd Akredytacyjny (UKAS), natomiast recertyfikacji dokonała firma SGS.

certyfikat

 

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy