^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Pracownicy Urzędu udostępniają Klientowi formularz ankiety po załatwieniu sprawy oraz udzielają informacji co do sposobu jej wypełnienia oraz miejsca pozostawienia wypełnionych ankiet.

Wypełnione przez Klientów ankiety umieszczane są w specjalnie do tego celu przeznaczonych skrzynkach znajdujących się w budynku Urzędu Gminy.

Ankieta

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy