^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Pracownicy Urzędu udostępniają Klientowi formularz ankiety po załatwieniu sprawy oraz udzielają informacji co do sposobu jej wypełnienia i miejsca pozostawienia wypełnionych ankiet.

Wypełnione przez Klientów ankiety umieszczane są w specjalnie do tego celu przeznaczonych skrzynkach znajdujących się w budynku Urzędu Gminy.

Ankieta

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy