^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


 
Brzezowa znajduje się w odległości 2 km na zachód od Skalnika i 6 km na północ od Nowego Żmigrodu. Zabudowania usytuowane są na wysokości 400–420 m n.p.m. i ciągną się wzdłuż bezimiennego potoku stanowiącego dopływ Wisłoki. 

Wieś otaczają góry: na północy Bucznik z kulminacjami 519 i 518 m, na południu Jeleń (501 m) i Walik (471 m).

Pierwsza wzmianka o wiosce pojawia się w dokumentach 1420 r., ale osada musiała istnieć dużo wcześniej. Do założenia miejscowości przyczynił się prawdopodobnie ród Wojszyków. W XVI wieku wieś należała po części do nich, a po części do Stadnickich. Następnie dzierżawili ją Lubomirscy, Siemieńscy, Wiśniowieccy, Radziwiłowie i znów Stadniccy, którzy sprzedali miejscowość miejscowość połowie XIX wieku.

Obie wojny światowe nie wyrządziły większych szkód w Brzezowej, co wynikało głównie z niedostępności terenu oraz oddaleniu od większych miejscowości. Terytorialnie Brzezowa podlegała i nadal podlega parafii w Skalniku, natomiast Rusini z tej wsi należeli do greckokatolickiej parafii w Desznicy. Po wyzwoleniu (1945 r.) miejscowość opuściło 264 Łemków, a dwa lata później wyjechało jeszcze 5 rodzin. Dziś Brzezowa liczy ok. 370 mieszkańców.

Warto zobaczyć:  

1.     Grodzisko „Walik” − grodzisko jest jednym z najstarszych grodów wczesnosłowiańskich odnalezionych na terenie Małopolski. Walik znajduje się 1 km od wsi. Badania archeologiczne z lat 50-tych, 80-tych i 90-tych datują je na czasy powstawania Księstwa Piastów, czyli VIII–X wiek. Mimo erozji i eksploatacji rolniczej zachowały się ponad trzymetrowe wały otaczające dwoma pierścieniami plac centralny (majdan) o wymiarach 150–160 m. Resztki trzeciego wału zaporowego obejmują półkolem przestrzeń od strony południowej. Powierzchnia grodziska wynosi około 4 ha. W centrum grodziska archeolodzy odkryli ślady chaty (półziemianki) o konstrukcji słupowej. Natrafiono także na fragmenty wczesnośredniowiecznej ceramiki (VIII–X w.). Znaleziono tu ponadto ślady wcześniejsze z okresu wpływów rzymskich z III i IV wieku n.e. Z przeprowadzonych badań wynika, iż gród spłonął przed ukończeniem budowy albo był używany okresowo lub doraźnie. Być może biegł tędy bardzo stary szlak na przełęcz nad Grabiem omijający wielki łuk Wisłoki. Obniżenie południowej części grodziska nosi nazwę "Koci Zamek", co niektórzy łączą z określeniem "kotczy zamek", znaczającym twierdzę złożoną z wozów (koczów) – wynalazek czeskich husytów.

2.     Kościół pod wezwaniem św. Wojciecha

3.    Źródełko św. Wojciecha − do źródełka i stojącego u jego podnóża krzyża prowadzi 5 krzyży postawionych przez miejscową ludność. Oznaczają one 5 tajemnic różańcowych

4.     Wzgórze Jeleń (501 m n.p.m.)

5.     Kapliczki

6.     Drewniane chaty w stylu łemkowskim

 

 Justyna Wójcik

Galeria 

 

Brzezowa
Brzezowa Brzezowa
Brzezowa
Brzezowa Brzezowa
Brzezowa
Brzezowa Brzezowa
Brzezowa
Brzezowa Brzezowa
Brzezowa
Brzezowa Brzezowa
Brzezowa
Brzezowa Brzezowa
Brzezowa
Brzezowa Brzezowa
Brzezowa
Brzezowa Brzezowa
Brzezowa
Brzezowa Brzezowa
Brzezowa
Brzezowa Brzezowa

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy