^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Makowiska usytuowane są w północno-wschodniej części gminy Nowy Żmigród na wysokości 360–390 m n.p.m. Od centrum gminy oddalone są o 5 km. Przez wieś płynie potok Toczek wpadający do Iwielki, która z kolei zasila rzekę Wisłokę. 

Nazwa osady jest pochodzenia topograficznego od rośliny „mak”, gęsto porastającej tamtejsze łąki i pola.

Makowiska lokowano w XIV wieku (ok. 1360 r.), jako wieś rycerską. Należała do Kobylańskich, a w wieku XV zarządzali nią Balikowscy i Warzyccy. Według Jana Długosza był tam wówczas kościół, karczma, folwark i zagrody kmiece. W XVI wieku wieś weszła w skład posiadłości królewskich dzierżawionych przez Bolkowskiego i Jakuba Warszyckiego. Pod ich rządami doszło w Makowiskach do wystąpień religijnych. Kościół zbezczeszczony przez Bzickiego i opuszczony przez wiernych, zawalił się zupełnie. 

W XIX wieku Makowiska zmieniały właścicieli wielokrotnie. Od 1849 roku były w posiadaniu Tadeusza Wiktora, który dziewięć lat później sprzedał je Janowi i Adeli Wiktorom. W 1885 roku miejscowość należała do Piotra i Jędrzeja Bieckich oraz Stanisława i Heleny Jaków. Ostatnimi właścicielami wsi przed zniesieniem pańszczyzny byli Edward i Anastazja Filipowicze.

I wojna światowa nie przyniosła wielu zmian, choć w okolicach wsi toczyły się krwawe walki austriacko-rosyjskie.

Inaczej było podczas wojny następnej. Mieszkańców Makowisk poddano wtedy surowy represjom. Żołnierze niemieccy urządzali łapanki ludzi i wywozili ich na przymusowe roboty do III Rzeszy. Za niewywiązanie się z kontyngentu żywności kilkanaście osób osadzono w więzieniu w Jaśle. 14 mieszkańców rozstrzelano w 1944 r. z powodu sprzeciwu wobec rozkazu wysiedlenia. We wrześniu tegoż roku w okolicy Makowisk toczyły się walki w ramach operacji dukielskiej. Wzięło w niej udział ponad 500 tys. ludzi, 3 tys. dział i 500 czołgów oraz pojazdów pancernych. W wyniku działań wojennych wieś została zniszczona, ale mieszkańcy wrócili na zgliszcza i odbudowali swe domostwa. Dziś wieś licząca ok. 470 mieszkańców, prężnie się rozwija.

Warto zobaczyć:

1.  Pozostałości parku dworskiego − w Makowiskach stał kiedyś dwór. Jego ostatnimi właścicielami byli Lisowieccy. Po przejściu frontu wschodniego posiadłość została częściowo zniszczona, a następnie rozebrana przez mieszkańców wsi (lata 50-te i 60-te). Obecnie jedynym śladem dworu są tu pozostałości parku. Niedawno wybudowano tam dom ludowy w stylu dworskim. Do najstarszych drzew w obrębie parku należą: lipy drobnolistne, topole czarne, jesiony wyniosłe.

2.   Kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy  

3.   Dom strażaka

4.   Kapliczki 

5.   Pomnik ku czci rozstrzelanych

 Justyna Wójcik

Galeria

Makowiska
Makowiska Makowiska
Makowiska
Makowiska Makowiska
Makowiska
Makowiska Makowiska
Makowiska
Makowiska Makowiska
Makowiska
Makowiska Makowiska
Makowiska
Makowiska Makowiska
Makowiska
Makowiska Makowiska
Makowiska
Makowiska Makowiska

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy