^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Stary Żmigród znajduje się w widłach potoku Niegłoszcz i jego dopływu – Dobrzy, w odległości 2 km od Nowego Żmigrodu. Od południa wieś osłania zalesione pasmo górskie ze szczytami: Golesz (451 m), Grzywacka (567 m), Łysa Góra (641 m) i Polana (651 m). 

Jest to bardzo stara osada powstała we wczesnym średniowieczu. Świadczą o tym ślady grodziska, znajdującego się na wzniesieniu o nazwie Zamczysko. Prawdopodobne w XII stuleciu zmieniono lokalizację osady być może na skutek pożaru lub najazdu wroga.

Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z XIV wieku. Już wtedy osada straciła swe znaczenie na rzecz dynamicznie rozwijającego się Nowego Żmigrodu. Wieś, podobie jak sąsiednie osady, pozostawała w rękach Rodów rycerskich: Bogoriów, Wojszyków, a potem Stadnickich. Najprawdopodobniej od 1301 roku istniała tu parafia, chociaż pierwsza wzmianka o jej istnieniu pochodzi dopiero z 1326 roku. Wieś często padała łupem najeżdżających te tereny wojsk węgierskich, szwedzkich czy grup zbójnickich tzw. beskidników. Wyjątkowo tragiczny był napad z roku 1677, kiedy to oprócz dobrobytu mieszkańców rabusie wywieźli wyposażenie kościoła łącznie z monstrancją. 

W czasie I wojny światowej więcej szkód wyrządził stacjonujące wojsko rosyjskie, niż same działania wojenne. W czasie następnej wojny spaleniu uległo kilka domostw, ale po wojnie szybko je odbudowano. Obecnie wieś liczy 440 mieszkańców.

Warto zobaczyć:  

1.     Zamczysko
Grodzisko o tej nazwie znajduje się na południe od Starego Żmigrodu w odległości 2,5 km od drogi. Zajmuje wierzchołek stromego, obecnie zalesionego wzniesienia. Przypuszczalnie powstało we wczesnym średniowieczu jako gród opolny. Majdan o kształcie owalu, o wymiarach 48 na 50 m i wysokości 8 m otaczają potrójne wały oraz fosy. Gród spłonął prawdopodobnie w II połowie XIII wieku lub na początku wieku XIV wskutek napadu zbójeckiego. Nową osadę wzniesiono już w innym miejscu, mianowicie w widłach rzek Niegłoszcz  i Parsk. Miejscowi nazywają to miejsce Kasztelem (nazwa pochodzi od łac. castelium – zamek), dlatego można domniemywać, iż w owym miejscu stał gród obronny. Niestety, brak jakichkolwiek dokumentów na ten temat, a i wygląd wzgórza nie może potwierdzić istnienia twierdzy w tym miejscu. 

2.     Kościół
Stojący w Starym Żmigrodzie kościół pod wezwaniem Katarzyny Aleksandryjskiej pochodzi z XV wieku. W swej historii wielokrotnie go przebudowywano. W II połowie XIX wieku dobudowano do niego kaplicę, a w 1924 – nowe prezbiterium i wieżę. W najstarszej części kościoła podziwiać można późnobarokową chrzcielnicę, kamienny gotycki portal i stare drzwi. Ołtarz pochodzi z XVIII wieku. Obok świątyni stoi plebania i drewniany spichlerz.

Justyna Wójcik

Galeria

 

Stary Żmigród
Stary Żmigród Stary Żmigród
Stary Żmigród
Stary Żmigród Stary Żmigród
Stary Żmigród
Stary Żmigród Stary Żmigród
Stary Żmigród
Stary Żmigród Stary Żmigród
Stary Żmigród
Stary Żmigród Stary Żmigród
Stary Żmigród
Stary Żmigród Stary Żmigród
Stary Żmigród
Stary Żmigród Stary Żmigród
Stary Żmigród
Stary Żmigród Stary Żmigród
Stary Żmigród
Stary Żmigród Stary Żmigród

 

 

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy