^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


W sobotę 13 grudnia odbył się w Rzeszowie finał kolejnej edycji „Konkursu Bożonarodzeniowego” organizowanego przez  Zarząd Województwa Podkarpackiego w ramach Planu Działania dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Celem konkursu było wyłonienie i promowanie najlepszych potraw bożonarodzeniowych i obrzędów oraz poznawanie i kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych województwa podkarpackiego. W tym roku Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój” z siedzibą w Nowym Żmigrodzie reprezentowało w konkursie KGW Nienaszów-Sośniny.

Czytaj więcej...

W wrześniu w miejscowościach: Łysa Góra, Desznica, Stary Żmigród i Brzezowa zamontowane zostały place zabaw, wyposażone w urządzenia do zabawy i rekreacji posiadające certyfikaty bezpieczeństwa: huśtawkę wagową, huśtawkę wahadłową, karuzelę, zestaw zabawowy z zjeżdżalnią, 2 ławki, kosz i tabliczkę informacyjną.

Czytaj więcej...

W maju Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Nowy Żmigród podpisało w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego umowę o dofinansowanie budowy 4 placów zabaw na terenie gminy Nowy Żmigród. Urządzenia do zabawy i rekreacji posiadające certyfikaty bezpieczeństwa: huśtawka wagowa, huśtawka wahadłowa podwójna, karuzela, zestaw zabawowy z zjeżdżalnią, 2 ławki, kosz i tabliczka informacyjna zostaną zamontowane do końca sierpnia w każdej z miejscowości: Łysej Górze, Desznicy, Starym Żmigrodzie i Brzezowej. Środki na realizację inwestycji pozyskano za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, a także dzięki pracownikom Urzędu Gminy Nowy Żmigród, którzy udzielili niezbędnej pomocy przy skompletowaniu dokumentacji i przygotowaniu wniosku.

Dzień Matki to święto, które uświadamia, że osobą której zawdzięczamy w życiu najwięcej jest nasza matka. To właśnie matki pokazują podstawowe wzory, uczą jak żyć. Złożenie podziękowań matkom z terenu gminy Nowy Żmigród za trud włożony w wychowanie dzieci oraz głębokie zaangażowanie w sprawy społeczne było celem organizowanych Wieczornic z okazji Dnia Matki w kilku miejscowościach gminy Nowy Żmigród na przełomie maja i czerwca.

Czytaj więcej...

18 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego odbył się finał kolejnej edycji „Konkursu Bożonarodzeniowego” organizowanego przez  Zarząd Województwa Podkarpackiego w ramach Planu Działania dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiło się 26 Lokalnych Grup Działania z całego Podkarpacia.

Czytaj więcej...

14 grudnia w nowo wyremontowanym domu ludowym w Nienaszowie miało miejsce tradycyjnie co roku odbywające się w naszej gminie spotkanie opłatkowe. Przy wigilijnym stole spotkali się przedstawiciele lokalnego samorządu, Kół Gospodyń Wiejskich, dyrektorzy szkół, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz zaproszeni przez organizatorów goście i osoby samotne z terenu gminy. 

 

Czytaj więcej...

Urządzenia do zabawy i rekreacji posiadające certyfikaty  bezpieczeństwa: huśtawka wagowa, karuzela, huśtawka wahadłowa, bujak na sprężynie, zestaw ogrodowy, kosz i tabliczka informacyjna zostały w sierpniu zamontowane przy domach ludowych w Sadkach i Gorzycach oraz przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Skalniku. Mini place zabaw powstały dzięki pozyskaniu przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Nowy Żmigród dofinansowania w ramach tzw. „małych projektów” PROW 2007–2013 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój”, a także dzięki Gminie Nowy Żmigród, która przyznała organizacji dotację na pokrycie wkładu własnego do projektu i udzieliła wszelkiej pomocy przy skompletowaniu doumentacji i przygotowaniu wniosku.

 W maju Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Nowy Żmigród podpisało w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podarpackiego umowę o ofinansowanie projektu „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Gorzyce, Skalnik i Sadki”, którego przedmiotem będzie budowa mini placów zabaw w tychże miejscowościach. Wyposażenie każdego placu stanowić będą urządzenia do zabawy i rekreacji, posiadające certyfikaty  bezpieczeństwa: huśtawka wagowa, karuzela 4-osobowa, huśtawka wahadłowa, bujak na sprężynie, zestaw ogrodowy, kosz i tabliczka informacyjna. Inwestycje zostaną zrealizowane do końca sierpnia br.

Czytaj więcej...

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy