^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


 W sobotę 25 maja mieszkańcy naszej gminy spotkali się w Makowiskach na uroczystości z okazji Dnia Matki. Podczas uroczystości Wójt Gminy Krzysztof Augustyn, Zastępca Wójta Radosław Kujawski oraz Wicestarosta Powiatu Jasielskiego Franciszek Miśkowicz złożyli matkom życzenia zdrowia, radości z pełnionej funkcji macierzyństwa i podziękowania za trud włożony w wychowanie dzieci, a 19 wyróżnionym matkom przekazano także szczególne słowa uznania za społeczną i bezinteresowną działalność na rzecz Kół Gospodyń Wiejskich i wsi.

Czytaj więcej...

19 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego odbył się finał kolejnej edycji konkursu bożonarodzeniowego organizowanego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego oraz Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Rzeszowie. Celem Konkursu było wyłonienie i promowanie najlepszych potraw bożonarodzeniowych i obrzędów oraz poznawanie i kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych województwa podkarpackiego.

Czytaj więcej...

Przy wigilijnym stole
Łamiąc opłatek święty,
Pomnijcie, że dzień ten radosny
W miłości jest poczęty.
 

Że, jako mówi wam wszystkim
Dawne, odwieczne orędzie,
Z pierwszą na niebie gwiazdą
Bóg w waszym domu zasiędzie.
 

Sercem go przyjąć gorącym,
Na ścieżaj otworzyć wrota –
Oto, co czynić wam każe
Miłość, największa cnota.

Tymi słowami wiersza Jana Kasprowicza Pani Maria Adamska – Prezes Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Gminy Nowy Żmigród rozpoczęła tradycyjne spotkanie opłatkowe lokalnej społeczności, które odbyło się 15 grudnia w domu ludowym w Skalniku.

wigilia21

Czytaj więcej...

Powiatowa Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Jaśle w porozumieniu z Dyrekcją Skansenu Archeologicznego Karpacka Troja w Trzcinicy, zorganizowała 11 lipca br. dla Przewodniczących KGW i Członkiń Gminnej Rady KGW wyjazd do Skansenu Karpacka Troja.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Nowy Żmigród zaprasza do udziału w projekcie "Palce lizac - edukacja od kuchni" - projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funudzu Społecznego. 

Czytaj więcej...

Pielgrzymka zawsze była ważnym wydarzeniem w życiu chrześcijan, przybierając w kolejnych epokach różne formy kulturowe. Jest symbolem indywidualnej wędrówki człowieka wierzącego śladami Odkupiciela. Jednym z najważniejszych miejsc kultu maryjnego w Europie jest Częstochowa z cudownym obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem, jako królowej Polski. 1 czerwca br. o godzinie 23.00 z Placu Kościuszki z modlitwą i pieśnią na ustach wyruszyła dwoma autokarami pielgrzymka członkiń 18 Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Nowy Żmigród by się pokłonić i powierzyć swoje sprawy Czarnej Madonnie Jasnogórskiej.

Czytaj więcej...

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy