^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


W związku z realizacją projektu pn. „Jasielska Strefa Usług Publicznych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, zapraszamy wszystkich członków Zespołów Gminnych na główne spotkanie Jasielskiej Agory. Spotkanie członków wszystkich zespołów gminnych odbędzie się w dniu 9 września 2013 r. (poniedziałek) o godz.17:00 w Jasielskim Domu Kultury, u. Kołłątaja 2, Galeria (I piętro).

 

Spotkanie dotyczyć będzie sposobu realizacji zadań w zakresie przeprowadzenia diagnoz zaplanowanych w projekcie tj.
1.      Diagnoza stanu oraz  społecznego zapotrzebowania na usługi publiczne w gminach powiatu jasielskiego;
2.      Diagnozę sposobów zwiększenia koordynacji działań w zakresie usług publicznych   pomiędzy JST na terenie powiatu jasielskiego;
3.      Diagnoza kapitału intelektualnego gmin powiatu jasielskiego;
4.      Opracowanie Zintegrowanej Strategii Świadczenia Usług Publicznych w gminach powiatu jasielskiego.

W spotkaniu uczestniczyć będzie Wykonawca ww. usługi − HMR Consulting z Krakowa.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy