^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


W związku z realizacją projektu pn. „Jasielska Strefa Usług Publicznych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, zapraszamy wszystkich członków Zespołów Gminnych na główne spotkanie Jasielskiej Agory. Spotkanie członków wszystkich zespołów gminnych odbędzie się w dniu 26 listopada 2013 r. (wtorek) o godz.16:30 w Jasielskim Domu Kultury, ul. Kołłątaja 2, Galeria (I piętro).     

 

W czasie spotkania zostaną omówione wyniki diagnozy kapitału intelektualnego gmin powiatu jasielskiego.

Badanie kapitału intelektualnego gmin powiatu jasielskiego zostało przeprowadzone w czterech grupach wiekowych (dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych) oraz środowisk determinujących rozwój obszaru funkcjonalnego (władz samorządowych, biznesu, mieszkańców, nauki, kultury oraz mediów lokalnych). Oryginalność zastosowanego podejścia polega na tym, że badanie to było realizowane w oparciu o metodologię Raportu o kapitale intelektualnym Polski z 2008 r. oraz koncepcję kapitału intelektualnego zawartą w Raporcie Polska 2030. Obydwa podejścia badawcze były jak dotąd wykorzystywane wyłącznie w badaniach ogólnokrajowych lub regionalnych. Miasto Jasło oraz gminy powiatu jasielskiego są pierwszym lokalnym obszarem funkcjonalnym w Polsce, w którym poziom kapitału intelektualnego został zbadany za pomocą całościowej metodologii badawczej oraz z wykorzystaniem pełnego zakresu technik badawczych.

W spotkaniu uczestniczyć będzie Wykonawca ww. usługi − HMR Consulting z Krakowa.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy