^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


uz statek 1Gmina Nowy Żmigród przystąpiła do realizacji zadania pn. „Modernizacja placów zabaw, dostosowanie pomieszczeń oraz toalet do potrzeb dzieci młodszych w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Nowy Żmigród”. 100% wydatków kwalifikowanych projektu sfinansowane zostanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych.

Czytaj więcej...

swietlice 2015 4

Po raz czwarty na terenie gminy Nowy Żmigród rozpoczęły działalność świetlice wakacyjne. W tym roku funkcjonują w 10 miejscowościach – Nowy Żmigród, Łężyny, Nienaszów, Kąty, Makowiska, Łysa Góra, Stary Żmigród, Nienaszów-Sośniny, Desznica oraz Grabanina. W każdej miejscowości odbędzie się siedem 4-godzinnych spotkań. Uczestniczą w nich dzieci, które zapisały się u wychowawców w wyznaczonym terminie i dostarczyły  pisemną zgodę rodziców. Łącznie z świetlic skorzysta w tym roku ok. 280 osób.

Czytaj więcej...

boisko mytarzTrwają prace związane z budową boiska wielofunkcyjnego w Mytarzy. W ramach inwestycji, której wartość wynosi 110 914,94 zł, a której wykonawcą jest FPUH „KRIS-BUD” Krzysztof Śnieżek z Jasienicy Rosielnej wykonane zostaną: dojścia do boiska, obrzeża, ogrodzenie, nawierzchnia oraz zamontowany zostanie osprzęt sportowy. Obiekt o wymiarach 12,5 m x 24 m przystosowany będzie do gry w koszykówkę, siatkówkę i piłkę ręczną.

bukiet-wiaderkoKoła Gospodyń Wiejskich znów mają szansę zaprezentowania swoich umiejętności w nowym letnim konkursie, ogłoszonym przez Ogólnopolski portal dla KGW i KR. Tematyka konkursu jest prosta i przyjemna, a na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody w postaci praktycznego sprzętu dla koła.

Czytaj więcej...

bw2015Wakacje w pełni. Najbliższe dwa miesiące to dla dzieci i dorosłych czas wypoczynku oraz letnich wyjazdów. Wiele osób będzie odpoczywać z dala od miast − nad wodą, w lesie i w górach. Wiele takich atrakcyjnych turystycznie miejsc znajduje się również w naszym regionie. Policjanci troszcząc się o bezpieczeństwo wypoczywających, ale też podróżujących drogami powiatu jasielskiego, włączają się w doroczną akcję "Bezpieczne wakacje".

Czytaj więcej...

pozyczki ffwFundacja Wspomagania Wsi od ponad 15 lat wspiera finansowo drobnych przedsiębiorców z województwa podkarpackiego. Od roku 2010 współpracuje z Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie i korzystając ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 udziela pożyczek do 40 000 zł dla mikroprzedsiębiorców zakładających lub rozwijających swoje małe rodzinne firmy. Z programu tego skorzystało już ponad 1500 pożyczkobiorców. Fundacja działa poprzez sieć lokalnych doradców, których zadaniem jest między innymi pomoc w przygotowaniu wniosku o przyznanie pożyczki. Nazwiska i adresy doradców pożyczkowych znajdują się w załączonej informacji.

rekrutacja2015 lo 6Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie informuje, że trwa nabór na następujące kierunki kształcenia w naszej szkole w roku szkolnym 2015/2016:
− kierunek ogólny (rozszerzony język polski, matematyka, geografia, WOS),
− kierunek wojskowo-policyjny (rozszerzony język angielski, historia, WOS, innowacja „wojskowo-policyjna).

Czytaj więcej...

przerwa w dostawie energii
 
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów Rejon Energetyczny KROSNO
CENTRUM DYSPOZYTORSKIE KROSNO
zawiadamia, że w dniu
07.07.2015
od godz. 14.00 do godz. 17.00
PLANUJE PRZERWĘ w dostawie energii elektrycznej
dla odbiorców zamieszkałych w miejscowości Nowy Żmigród
zasilanych ze stacji transformatorowej Nowy Żmigród UG.

Przyczyną przerwy, za którą przepraszamy, są prace konserwacyjno-remontowe na urządzeniach elektroenergetycznych.

Szczegółowych informacji można dowiedzieć się pod nr telefonów: 991 oraz 13 43 750 44 lub na stronie internetowej: www.rzeszow.pgedystrybucja.pl w zakładce „Planowane wyłączenia”.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza