^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


snieg na dachuDuże opady śniegu mogą spowodować zwiększenie obciążenia dachów, w szczególności tych o dużych powierzchniach, stwarzając niebezpieczeństwo ich zawalenia. Przypomina się zatem o ciążącym na właścicielu lub zarządcy obiektu budowlanego obowiązku utrzymania i użytkowania obiektu zgodnie z zasadami określonymi przepisami obowiązującej ustawy – Prawo budowlane, a w szczególności na niedopuszczeniu do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej w zakresie związanym z bezpieczeństwem konstrukcji.

Czytaj więcej...

 
PROGNOZA ZAGROŻEŃ
Od 7:30 2019-01-08 do 7:30 2019-01-09
Zjawisko: Silny wiatr
Stopień zagrożenia: 1
Zjawisko: Zawieje/zamiecie śnieżne
Stopień zagrożenia: 1
Przebieg: Prognozuje się zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane wiatrem o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 65 km/h, w rejonach podgórskich do 75 km/h, z południowego zachodu.
Czas wydania: 2019-01-07 13:35:00
Synoptyk IMGW-PIB: Tomasz Knopik
źródło: IMGW-PIB

segr niesegrOd 01.01.2019 r., zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Żmigród, rozpoczynamy wdrażanie systemu identyfikacji worków na odpady zmieszane i segregowane etykietami z indywidualnym numerem przypisanym do konkretnej osoby składającej deklarację. Nowy system pozwoli monitorować selektywną zbiórkę oraz zweryfikować czy ilość i rodzaj odpadów odebranych z danej nieruchomości zgadza się z ilością i rodzajem odpadów zadeklarowanych przez właściciela nieruchomości.

Czytaj więcej...

Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą, od początku 2016 roku, na terenie całej Polski zaczęła funkcjonować organizowana przez powiaty darmowa pomoc prawna. W całym kraju powstało ponad 1500 punktów, w których profesjonaliści świadczą pomoc prawną. Od stycznia 2019 roku powiaty będą świadczyć również nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowym Żmigrodzie mieści się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Mickiewicza 4, 38-230 Nowy Żmigród.

Punkt świadczy nieodpłatną pomoc prawną w dni robocze od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od 7:15 do 11:30.

UWAGA – ZMIANA!
Zgłoszeń na  poradę  dokonuje się telefonicznie pod numerem: 13 448 64 77 (w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00−12.:00).

Szczegóły: http://www.nowyzmigrod.eu/index.php/pl/pomoc-prawna

W budynku Urzędu Gminy
w Nowym Żmigrodzie (sutereny) prowadzony jest
PUNKT KONSULTACYJNY
w ramach którego udzielane są konsultacje psychologiczne.

 

Konsultacje odbywają się w poniedziałki w terminach:

07.01.2019 r., 28.01.2019 r., 11.02.2019 r., 25.02.2019 r., 11.03.2019 r., 25.03.2019 r., 08.04.2019 r., 29.04.2019 r., 13.05.2019 r., 27.05.2019 r., 10.06.2019 r., 24.06.2019 r.

w godz. 16.00–18.00.

Terapeuta udziela pomocy osobom uzależnionym, współuzależnionym oraz ofiarom przemocy
udziela informacji o możliwościach podejmowania profesjonalnej terapii, kieruje do odpowiedniej instytucji,
motywuje do leczenia i udziela wsparcia psychologicznego rodzinom osób uzależnionych oraz ofiarom przemocy.

Możliwość ustalenia terminu spotkania pod numerami telefonu:
13 44 826 22; 13 44 38 376; 13 44 826 21; 510 997 390.

Punkt prowadzi specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie – Joanna Garbacik.

Wszystkie porady i konsultacje są bezpłatne.

Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zatrzymaj się na chwilę, odetchnij pięknem świata.
Zatrzymaj się na chwilę, zauważ swego brata.
Zatrzymaj się na chwilę, nad tym co w sercu kryjesz.
Zatrzymaj się na chwilę, i pomyśl po co żyjesz.

Słowa piosenki religijnej pt. Zatrzymaj się na chwilę stały się mottem przedstawienia, które w przede dniu Świąt Bożego Narodzenia tj. 21 grudnia 2018 roku odbyło się w Szkole Podstawowej w Łężynach.

Czytaj więcej...

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu