^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


SKO 21W dniu 4 marca 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Żmigrodzie odbył się III KONKURS WIEDZY O ŚWIECIE PIENIĘDZY CZYLI FINANSACH, którego organizatorami i twórcami byli nauczyciele, opiekunowie Szkolnej Kasy Oszczędności w Nienaszowie Halina i Grzegorz Kępscy oraz Bank PKO BP w Jaśle. Celem konkursu, który kierowany jest do uczniów klas II–IV szkół podstawowych, było poszerzenie wiadomości w zakresie finansów i podstawowych pojęć z zakresu bankowości, rozwijanie umiejętności i kształtowanie postaw związanych z szeroko rozumianym pojęciem oszczędzania oraz promocja Szkolnych Kas Oszczędności.

Czytaj więcej...

Zawiadamia się mieszkańców gminy Nowy Żmigród, że w dniu 15 marca 2016 r. o godz. 13.00 w budynku Gimnazjum w Kątach odbędą się konsultacje społeczne dotyczące projektu „Planu Ochrony Magurskiego Parku Narodowego”. Wszystkich zainteresowanych, zwłaszcza mieszkańców wsi Desznica, Jaworze i Kąty oraz właścicieli działek w tych miejscowościach, prosi się o przybycie na spotkanie.

Załączniki:

Mama, babcia, prababcia i praprababcia Anna Szot, z domu Musiał, córka Karoliny i Michała urodziła się 27 lutego 1916 r. w Stanach Zjednoczonych. W sobotę, dokładnie w 100. rocznicę swoich urodzin, obchodziła swój piękny uroczysty jubileusz, na który przybyła licznie rodzina z odległych zakątków.

Czytaj więcej...

Na XV sesji Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie radni uchwalili m.in. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Żmigród w roku 2016”, kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów.

Czytaj więcej...

uks 2016 0Uczniowski Klub Sportowy TEMPO Nienaszów na feriach zimowych brał udział w 6 turniejach piłki nożnej w Jaśle, Dukli i Bukowsku. Dla wielu dzieci były to pierwsze turnieje w życiu, tak więc radość i zadowolenie ze strzelonych bramek były ogromne. Jesteśmy pewni, że dla najmłodszych to początek fantastycznej przygody i zabawy z piłką nożną. Postawa naszych zawodników bardzo cieszy i można całkiem śmiało stwierdzić, że rośnie nam kolejny dobry rocznik chłopaków i dziewczynek, którzy chcą uczyć się piłkarskiego rzemiosła.

Czytaj więcej...

Plakat Modernizacja ogólny 2016r kopiaOd 31 marca do 29 kwietnia 2016 r. ARiMR przyjmuje wnioski w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, które finansowane jest ze środków PROW 2014 – 2020. Pomoc na „Modernizację gospodarstw rolnych” będzie przyznawana rolnikom w postaci dofinansowania poniesionych przez nich kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza