^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Uprzejmie informuję, że w dniu 28 grudnia 2017 roku (czwartek) o godzinie 10.00
w sali nr 14 Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie
odbędzie się XXXIX sesja Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie.

Czytaj więcej...

Informuję, że w dniu 2 stycznia 2018 r. /wtorek/ Urząd Gminy będzie nieczynny.
Jest to dzień ustawowo wolny od pracy
w zamian za święto przypadające w wolną sobotę 6 stycznia 2018 r.

Wójt Gminy
Grzegorz Bara

Wigilia świąt Bożego Narodzenia to jeden z najpiękniejszych dni w roku. Jednak nie wszyscy mogą spędzić ten czas w gronie najbliższych, dlatego wzorem ubiegłych lat z myślą o osobach samotnych, z inicjatywy wójta zorganizowano w Szkole Podstawowej w Nowym Żmigrodzie uroczyste spotkanie wigilijne dla osób samotnych z terenu gminy.

Czytaj więcej...

Kartka świąteczna

Życzymy, aby święta Bożego Narodzenia przyniosły radość płynącą ze spotkania z bliskimi,
wytchnienie od codziennych zmagań, wewnętrzny spokój oraz okazję do zadumy.

Niech świąteczny czas napełni blaskiem i pomyślnością
nadchodzący 2018 rok.

Wójt Gminy Grzegorz Bara
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Suski

 

1 12 2017> Z XXXVIII sesji Rady Gminy

> Kolejny odcinek drogi nr 992
oddany do użytku!

> Będzie ładniej w centrum wsi

> Parafia w Desznicy
obchodziła 60-lecie istnienia

> Ze wspomnień starego fotografa.
Cz. 4. Perypetie zawodowe…
i podsumowanie

> Domowe metody
walki z przeziębieniem

> Użytkownicy i właściciele ziemi miejscowości obecnej gminy Nowy Żmigród według Metryki Józefińskiej w latach 1785–1789 (dominium Myscowa)

„Region Żmigrodzki” nr 12/17/179

Warsztaty otwarte Korytarze migracyjne 2Zapraszamy wszystkich chętnych na kolejne otwarte warsztaty z cyklu „Szlak dobrych praktyk przyrodniczych” – korytarze migracyjne! Odbędą się one w niedzielę 17 grudnia 2017 r. o godzinie 15:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Żmigrodzie (ul, Mickiewicza 4).

Czytaj więcej...

Szkoły uczestniczące w Projekcie „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w mieście Jaśle oraz gminach Jasło, Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, numer umowy RPPK.09.02.00-18-0029/16-00 zostały wyposażone nowoczesny sprzęt komputerowy. Do placówek oświatowych trafiły laptopy dla uczniów i nauczycieli, tablety, tablice interaktywne z rzutnikami multimedialnymi, urządzenia wielofunkcyjne – drukujące i skanujące, a także akcesoria ułatwiające stosowanie TIK przez uczniów niepełnosprawnych.

Czytaj więcej...

W związku ze zmiennymi warunkami atmosferycznymi przypominamy mieszkańcom o obowiązku zapobiegania śliskości oraz odśnieżania chodników przyległych bezpośrednio do nieruchomości. Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2017 r., poz. 1289) oraz § 4 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XIX/156/2016 Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Żmigród, właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników przyległych do dróg publicznych zobowiązani są do niezwłocznego uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z tych chodników, polegającego na złożeniu ich w miejscu umożliwiającym ich zebranie, nie powodującym zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy