^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Jutrzejszy przyjazd busa 500+ do Nowego Żmigrodu został odwołany. Akcja zostanie przeprowadzona w innym terminie. Nie odwołano zaś wizyty pracowników ZUS, z którymi m.in. emeryturze dla matek MAMA 4 PLUS, będzie można porozmawiać w Urzędzie Gminy w Nowym Żmigrodzie (GOPS) – pokój nr 11, w godz. 10.00−12.00.

W sobotę 6 kwietnia 2019 r. w Domu Ludowym w Brzezowej odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W szkoleniu tym wzięło udział dziewięćdziesięciu ochotników/ochotniczek zrzeszonych w jednostkach OSP z terenu gminy Nowy Żmigród. Szkolenie przeprowadzone zostało przez wyspecjalizowanych ratowników medycznych.

Czytaj więcej...

500W związku z prowadzoną akcją informacyjną dot. programów rządowych, w tym Programu „Rodzina 500 plus” informujemy, iż na teren województwa podkarpackiego wyjechały specjalnie oznakowane busy. Pracownicy Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz w niektórych gminach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nim podróżujący udzielą osobom zainteresowanym odpowiedzi na wszelkie wątpliwości dot. ww. Programu. Akcję w gminie Nowy Żmigród zaplanowano na 10 kwietnia 2019 r. przy Urzędzie Gminy.

soltys114 kwietnia w gminie Nowy Żmigród odbędą się wybory sołtysów. Głosowanie odbędzie się w 8 sołectwach gminy (Brzezowa, Desznica, Gorzyce, Mytarz, Nienaszów, Nowy Żmigród, Stary Żmigród, Toki). W sołectwach, w których zgłosił się tylko jeden kandydat (Grabanina, Kąty, Łężyny, Łysa Góra, Mytarka, Nienaszów-Sośniny, Sadki, Siedliska Żmigrodzkie, Skalnik), zgodnie z §16 ust. 4 statutów tych sołectw, wybory nie będą przeprowadzane. W Makowiskach i w Jaworzu – z powodu braku zgłoszeń kandydatów na sołtysa w wyznaczonym, a także dodatkowo wyznaczonym terminie – zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 6 statutów, wybór sołtysa dokonany zostanie na najbliższym Zebraniu Wiejskim (08.04.2019 r. o godz. 18.00 w Makowiskach, 11.04.2019 r. o godz. 18.00 w Jaworzu).

Czytaj więcej...

Wczoraj w Remizie OSP w Nowym Żmigrodzie odbyły się gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, który ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Organizatorem turnieju jest Zarząd Główny ZOSP RP, natomiast eliminacje gminne przygotował Zarząd Gminny OSP w Nowym Żmigrodzie.

Czytaj więcej...

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza