^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


 
OSTRZEŻENIE Nr 106
Intensywne opady deszczu/2
Obszar: województwo podkarpackie
Ważność: od 2017-09-20 20:00:00 do 2017-09-22 08:00:00
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. W pierwszym okresie, do godz. 08:00 dnia 21.09, prognozowana suma opadów od 25 mm do 35 mm. Podczas kolejnej doby prognozowana suma opadów od 35 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm. Największe natężenie opadów przewidywane jest w południowej połowie województwa.
Prawdopodobieństwo: 80% (Intensywne opady deszczu)
Uwagi: Prognozowane sumy opadów określono z uwzględnieniem podziału czasowego na doby hydrologiczne.
Czas wydania: 2017-09-20 06:53:00
Synoptyk IMGW-PIB: Michał Solarz
Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
IMGW-PIB

Osoby, które kwalifikują się do pomocy żywnościowej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014−2020
proszone są o zgłoszenie się do 30 września br.
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie
celem pobrania karty uprawniającej do otrzymania pomocy żywnościowej.

Więcej informacji − tutaj

W ramach realizowanego przez Gminę projektu pn. „Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Nowy Żmigród” do Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie zakupione zostały nowe zabawki, pomoce edukacyjne i meble, sale dydaktyczne doposażono w sprzęt ICT (m.in. tablice interaktywne, sprzęt audiowizualny), a jadalnię – w nowe stoliki, krzesła i zastawę stołową.

Czytaj więcej...

W tym numerze: 

> Będzie przebudowa kolejnego odcinka drogi nr 992

> Świetlice wakacyjne nie tracą na popularności

> Przedszkole Gminne doposażone w pomoce edukacyjne, meble i zabawki

> W drodze na Górę Trzech Krzyży

> Przy kawie rozmowy o teatrze (cz. III – ostatnia)

> Leki a żywność

> Sezon 2017 „Pucharu Smoka” zakończony!

> Rozpoczął się sezon ligowy 2017/2018

> Maria z Nowosielskich Kołsutowa (cz. II)

 

„Region Żmigrodzki” nr 9/17/176

zawody powiatowe plakat 2017

 

X Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP i MDP
odbędą się 24 września
na Obiektach Sportowo-Rekreacyjnych w Osieku Jasielskim.

Gminę Nowy Żmigród będą reprezentować zwycięzcy Gminnych
Zawodów Sportowo-Pożarniczych, które odbyły się 13 sierpnia:
OSP KSRG Skalnik,
OSP Brzezowa,
MDP Mytarka
i MDP Łysa Góra.

IMG 1665Profilaktyczne badania przesiewowe USG to jeden z najlepszych sposobów na wczesne wykrywanie zmian chorobowych u dzieci. Od 12 lat Fundacja Ronalda McDonalda realizuje program „NIE nowotworom u dzieci”, w ramach którego mobilny ambulans co roku przemierza dziesiątki tysięcy kilometrów odwiedzając miasta w całej Polsce. Na jego pokładzie wykonywane są bezpłatne i kompleksowe badania USG dzieci. 11 i 12 września ambulans przebadał 126 dzieci w Nowym Żmigrodzie. Akcja odbyła się w partnerstwie z Gminą Nowy Żmigród, a ambulans przyjechał na zaproszenie Wójta Gminy Grzegorza Bary i Przewodniczącego Rady Gminy Piotra Suskiego.

Czytaj więcej...

10 lecie koronacji skalnik 2017 05W sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Gór w Skalniku, odbyły się uroczystości odpustowe połączone z 10. rocznicą koronacji Cudownego Wizerunku Bolesnej Matki. Do tego ważnego wydarzenia cała parafia przygotowywała się poprzez udział w Misjach Świętych, które prowadził Władysław Pasiut MS.

Czytaj więcej...

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy