^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


rozbudowa oczyszczalni 1Rozpoczęto prace związane z rozbudową oczyszczalni ścieków. Jeszcze w tym roku, wyłoniony w wyniku postępowania przetargowego Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy Hażbud z Gorlic, wykonać ma prace związane z zagospodarowaniem placu budowy, roboty ziemne związane z głównymi zbiornikami reaktorów (pod które usunięto ponad 2000 m³ ziemi) oraz warstwy podkładowe i izolacyjne pod płytę denną. Wykonana zostanie płyta denna i mają zostać rozpoczęte prace związane z ścianami zbiorników. Równocześnie prowadzone będą prace modernizacyjne istniejącej i funkcjonującej oczyszczalni.

Czytaj więcej...

Czas na mądre oszczędzanie

Dzień oszczędzania przypada na 31 października i jest jedną z najstarszych inicjatyw edukacyjnych na świecie. Dzień ten ma za zadanie wyrobić w młodych ludziach dobre nawyki oszczędzania w różnych formach.

Czytaj więcej...

mammo 12 2017

 

Fundacja SOS Życie zaprasza mieszkanki gminy Nowy Żmigród:
− w wieku 50−69 lat na bezpłatne badania mammograficzne
(przysługujące raz na dwa lata),
− w wieku 25−59 lat na bezpłatne badania cytologiczne
(przysługujące raz na trzy lata).

Badania będą przeprowadzone 4 grudnia 2017 r. (poniedziałek)
w godzinach 9.00 – 17.00 przy Ośrodku Zdrowa w Nowym Żmigrodzie.

Obowiązkowa rejestracja tel. 17 58 24 060.

bezpieczne wakacje 2017 1„Bezpieczne Wakacje” to konkurs organizowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie wraz z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie, którego jednym z głównych celów jest edukowanie i uwrażliwienie na właściwe zachowania w różnych sytuacjach społecznych oraz kształtowanie umiejętności i nawyku wyboru bezpiecznych zachowań przez dzieci i młodzież w codziennych sytuacjach życiowych.

Czytaj więcej...

Samorządowcy z województwa podkarpackiego odebrali z rąk wojewody Ewy Leniart kolejne promesy wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych. Łącznie na realizację tych zadań wręczono 51 promes – do jednostek samorządu terytorialnego trafiło 8,56 mln zł. Gmina Nowy Żmigród otrzymała dofinansowanie do remontu drogi gminnej „Przy kościele” na działce nr 1785 w km 0+0880 − 0+600 w miejscowości Nienaszów.

Czytaj więcej...

11 2017> Ruszyła rozbudowa oczyszczalni ścieków

> Zakończono remont dwóch dróg powiatowych

> Kolejna promesa dla gminy

> Wspólną drogą idą już od 50 lat

> Policjant z Komisariatu w Nowym Żmigrodzie jednym z najlepszych dzielnicowych w kraju

> Ze wspomnień starego fotografa
Część 3. O tym, jak przeszedłem na zawodowstwo

> Dlaczego mój lek nie działa

> Jesienny finisz ligowy

> 99. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę

>  O okupacji rosyjskiej w czasie Wielkiej Wojny we wspomnieniach Marcina Kwiatka z Kątów

„Region Żmigrodzki” nr 11/17/178

Przemoc rówieśnicza, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy była tematem spektaklu, który dla uczniów z terenu naszej gminy wystawił Impresariat Artystyczny INSPIRACJA z Krakowa. Przedstawienia odbyły się, na zaproszenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Żmigrodzie, 7 i 14 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury.

Czytaj więcej...

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy