^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


czystepowRuszył program rządowy Czyste Powietrze – dofinansowanie do termomodernizacji. W Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Żmigrodzie 1 października o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie informacyjne przedstawicieli programu Czyste Powietrze z mieszkańcami. 

Program skupia się na termomodernizacji oraz wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe w budynkach jednorodzinnych. Wysokość dofinansowania w przypadku dotacji wahać się będzie od 30 do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, w zależności od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Maksymalny możliwy koszt od którego jest dotacja to 53 tys. zł a minimalny to 7 tys. zł. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (WFOŚiGW), ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów, tel. 178536361 wew. 222 lub 333.

Czytaj więcej...

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13r ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.), informuje, iż ogłoszony:
- w dniu 31.08.2018 r. termin składania wniosków o udzielenie pomocy przez producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane, wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 70% danej uprawy, oraz
- w dniu 12.09.2018 r. termin składania wniosków o udzielenie pomocy przez producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy, objęły co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy
zostaje wydłużony do 31.10.2018 r.

Czytaj więcej...

1 09 2018> Wakacje w świetlicach

> Nowa infrastruktura w centrum Łężyn, Łysej Góry i Skalnika

> Kolejne 500 m drogi wojewódzkiej nr 992 w Kątach oddane do użytku

> Nowe drogi dojazdowe do gruntów rolnych

> Magurzanki świętowały jubileusz. Śpiewają od 10 lat!

> Strażacy OSP KSRG Łysa Góra otrzymali wóz bojowy

> Magia ruchomego obrazu

> Koło Gospodyń Wiejskich w Makowiskach poleca

> Moc witaminy C

> Finał XX edycji „Pucharu Smoka MTB” w Kątach za nami!

> To były straszne, nerwowe lata wojny

 „Region Żmigrodzki” nr 9/18/188

arimrMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13r ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.), informuje, iż od dnia 26.09.2018 r. do dnia 17.10.2018 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy, objęły co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy.

Czytaj więcej...

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy