^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


bezdomny pies sierpien 2018Zawiadamia się mieszkańców gminy Nowy Żmigród,
że w miejscowości Kąty został wyłapany bezdomny pies.

Osoba, której zaginął pies lub osoba chętna do jego adopcji
proszona jest o kontakt z Urzędem Gminy w Nowym Żmigrodzie
– pok. nr 23, II piętro, tel. 13 44 82 620.

krus kwadratW dniach 6−17.08.2018 r. w Ośrodku Wypoczynkowym „Janówka” ul. Nowosolska 2C, 67-410 Sława organizowane są kolonie dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS. Kolonie dofinansowywane są przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników w jednostkach terenowych KRUS woj. podkarpackiego.

Czytaj więcej...

Skan C454e18072611120 0001Szanowni Mieszkańcy,            
Niniejszym informujemy, że firma Voice Net S.A. realizuje na terenie Państwa Gminy projekt mający na celu budowę sieci światłowodowej. Sieć światłowodowa umożliwi dostarczenie do gospodarstw domowych oraz instytucji w Państwa Gminie usług szerokopasmowych: internet, telewizja, telefon.

Czytaj więcej...

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy