^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Kartka świąteczna

Życzymy, aby święta Bożego Narodzenia przyniosły radość płynącą ze spotkania z bliskimi,
wytchnienie od codziennych zmagań, wewnętrzny spokój oraz okazję do zadumy.

Niech świąteczny czas napełni blaskiem i pomyślnością
nadchodzący 2018 rok.

Wójt Gminy Grzegorz Bara
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Suski

 

1 12 2017> Z XXXVIII sesji Rady Gminy

> Kolejny odcinek drogi nr 992
oddany do użytku!

> Będzie ładniej w centrum wsi

> Parafia w Desznicy
obchodziła 60-lecie istnienia

> Ze wspomnień starego fotografa.
Cz. 4. Perypetie zawodowe…
i podsumowanie

> Domowe metody
walki z przeziębieniem

> Użytkownicy i właściciele ziemi miejscowości obecnej gminy Nowy Żmigród według Metryki Józefińskiej w latach 1785–1789 (dominium Myscowa)

„Region Żmigrodzki” nr 12/17/179

Warsztaty otwarte Korytarze migracyjne 2Zapraszamy wszystkich chętnych na kolejne otwarte warsztaty z cyklu „Szlak dobrych praktyk przyrodniczych” – korytarze migracyjne! Odbędą się one w niedzielę 17 grudnia 2017 r. o godzinie 15:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Żmigrodzie (ul, Mickiewicza 4).

Czytaj więcej...

Szkoły uczestniczące w Projekcie „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w mieście Jaśle oraz gminach Jasło, Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, numer umowy RPPK.09.02.00-18-0029/16-00 zostały wyposażone nowoczesny sprzęt komputerowy. Do placówek oświatowych trafiły laptopy dla uczniów i nauczycieli, tablety, tablice interaktywne z rzutnikami multimedialnymi, urządzenia wielofunkcyjne – drukujące i skanujące, a także akcesoria ułatwiające stosowanie TIK przez uczniów niepełnosprawnych.

Czytaj więcej...

W związku ze zmiennymi warunkami atmosferycznymi przypominamy mieszkańcom o obowiązku zapobiegania śliskości oraz odśnieżania chodników przyległych bezpośrednio do nieruchomości. Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2017 r., poz. 1289) oraz § 4 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XIX/156/2016 Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Żmigród, właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników przyległych do dróg publicznych zobowiązani są do niezwłocznego uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z tych chodników, polegającego na złożeniu ich w miejscu umożliwiającym ich zebranie, nie powodującym zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.

DSC08572Ksiądz biskup Jan Wątroba celebrował eucharystię w kościele parafialnym w Desznicy z okazji jubileuszu 60. lat od powołania parafii rzymskokatolickiej w tej miejscowości. W homilii ksiądz biskup zachęcał, by naśladować Maryję Niepokalaną przez dbałość o stan czystości swego serca i w ten sposób być pięknym duchowo. Po homilii został poświęcony dzwon „Stefan” – dar dla wspólnoty parafialnej. W jubileuszowej liturgii uczestniczyli także księża – niektórzy proboszczowie i wikariusze, którzy w przeszłości pracowali w Parafii w Desznicy. Na koniec uroczystości parafianie wyrazili wdzięczność obecnemu proboszczowi – ks. Józefowi Obłojowi.

Czytaj więcej...

W dniu 20.11.2017 r. w Szkołach Podstawowych w Łężynach, Makowiskach, Nienaszowie oraz Nowym Żmigrodzie zostały powołane Kluby Przedsiębiorcy, działające w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w mieście Jaśle oraz gminach Jasło, Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski”.

Czytaj więcej...

Wykaz firm wybranych do świadczenia usług odśnieżania dróg gminnych
na terenie gminy Nowy Żmigród w sezonie zimowym 2017/2018
Lp.
Wykonawca
Sołectwo
1
Piotr Bilski,
Brzezowa 52, 38-230 Nowy Żmigród
Brzezowa
2
Firma Usługowa Małgorzata Doktór, Desznica 27,
38-230 Nowy Żmigród
Desznica, Jaworze
3
Cichoń TRANSPORT Sylwester Cichoń,
Gorzyce 5, 38-230 Nowy Żmigród
Gorzyce
4
Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. Jasielska 25,
38-230 Nowy Żmigród
Grabanina, Siedliska Żmigrodzkie, I i II „Góry” Łysa Góra, Stary Żmigród, Kąty
5
Daniel Osika,
Łężyny 181, 38-230 Nowy Żmigród
Łężyny
6
Tomasz Kudłaty,
Samoklęski 183, 38-223 Osiek Jasielski
Łysa Góra
7
Firma Handlowo-Usługowa „Na Kolonii” Andrzej Kuciński, Nienaszów 274, 38-230 Nowy Żmigród
Makowiska, Nienaszów, Nienaszów-Sośniny
8
Alicja Nawracaj,
Mytarz 69, 38-230 Nowy Żmigród
Mytarz , Mytarka, przysiółek „Za wodą” Gorzyce
9
Stanisław Smyka,
ul. Węgierska Mała 17, 38-230 Nowy Żmigród
Nowy Żmigród
10
Usługi Dekarskie Wojciech Ladziński,
Nienaszów 319, 38-230 Nowy Żmigród
Sadki, Toki
11
F.U.H.P. Obróbka Drewna Produkcja i Usługi
Marek Miśkowicz, Skalnik 31, 38-230 Nowy Żmigród
Skalnik

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy