^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


 
PROGNOZA ZAGROŻEŃ
Od 7:30 2019-01-08 do 7:30 2019-01-09
Zjawisko: Silny wiatr
Stopień zagrożenia: 1
Zjawisko: Zawieje/zamiecie śnieżne
Stopień zagrożenia: 1
Przebieg: Prognozuje się zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane wiatrem o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 65 km/h, w rejonach podgórskich do 75 km/h, z południowego zachodu.
Czas wydania: 2019-01-07 13:35:00
Synoptyk IMGW-PIB: Tomasz Knopik
źródło: IMGW-PIB

segr niesegrOd 01.01.2019 r., zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Żmigród, rozpoczynamy wdrażanie systemu identyfikacji worków na odpady zmieszane i segregowane etykietami z indywidualnym numerem przypisanym do konkretnej osoby składającej deklarację. Nowy system pozwoli monitorować selektywną zbiórkę oraz zweryfikować czy ilość i rodzaj odpadów odebranych z danej nieruchomości zgadza się z ilością i rodzajem odpadów zadeklarowanych przez właściciela nieruchomości.

Czytaj więcej...

Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą, od początku 2016 roku, na terenie całej Polski zaczęła funkcjonować organizowana przez powiaty darmowa pomoc prawna. W całym kraju powstało ponad 1500 punktów, w których profesjonaliści świadczą pomoc prawną. Od stycznia 2019 roku powiaty będą świadczyć również nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowym Żmigrodzie mieści się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Mickiewicza 4, 38-230 Nowy Żmigród.

Punkt świadczy nieodpłatną pomoc prawną w dni robocze od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od 7:15 do 11:30.

UWAGA – ZMIANA!
Zgłoszeń na  poradę  dokonuje się telefonicznie pod numerem: 13 448 64 77 (w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00−12.:00).

Szczegóły: http://www.nowyzmigrod.eu/index.php/pl/pomoc-prawna

W budynku Urzędu Gminy
w Nowym Żmigrodzie (sutereny) prowadzony jest
PUNKT KONSULTACYJNY
w ramach którego udzielane są konsultacje psychologiczne.

 

Konsultacje odbywają się w poniedziałki w terminach:

07.01.2019 r., 28.01.2019 r., 11.02.2019 r., 25.02.2019 r., 11.03.2019 r., 25.03.2019 r., 08.04.2019 r., 29.04.2019 r., 13.05.2019 r., 27.05.2019 r., 10.06.2019 r., 24.06.2019 r.

w godz. 16.00–18.00.

Terapeuta udziela pomocy osobom uzależnionym, współuzależnionym oraz ofiarom przemocy
udziela informacji o możliwościach podejmowania profesjonalnej terapii, kieruje do odpowiedniej instytucji,
motywuje do leczenia i udziela wsparcia psychologicznego rodzinom osób uzależnionych oraz ofiarom przemocy.

Możliwość ustalenia terminu spotkania pod numerami telefonu:
13 44 826 22; 13 44 38 376; 13 44 826 21; 510 997 390.

Punkt prowadzi specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie – Joanna Garbacik.

Wszystkie porady i konsultacje są bezpłatne.

Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zatrzymaj się na chwilę, odetchnij pięknem świata.
Zatrzymaj się na chwilę, zauważ swego brata.
Zatrzymaj się na chwilę, nad tym co w sercu kryjesz.
Zatrzymaj się na chwilę, i pomyśl po co żyjesz.

Słowa piosenki religijnej pt. Zatrzymaj się na chwilę stały się mottem przedstawienia, które w przede dniu Świąt Bożego Narodzenia tj. 21 grudnia 2018 roku odbyło się w Szkole Podstawowej w Łężynach.

Czytaj więcej...

rollupPunkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), ul. Jasielska 25, 38-230 Nowy Żmigród czynny jest w każdą środę od 12.00 do 17.00, z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy.

Kto może oddać odpady do PSZOK-u?
Z usług PSZOK mają prawo skorzystać mieszkańcy gminy Nowy Żmigród, którzy spisali deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz posiadają uregulowane opłaty w tym zakresie.

Postępowanie na terenie PSZOK-u
1. Zapoznanie się z regulaminem funkcjonowania PSZOK, dostępnym na stronach internetowych Urzędu Gminy Nowy Żmigród oraz na miejscu w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
2. Zgłoszenie się do obsługi PSZOK w celu weryfikacji dostarczonych odpadów.
3. Wjazd na teren PSZOK.
4. Ważenie odpadów.
5. Osoba, która przywiozła odpady dokonuje ich rozładunku i złożenia w miejscu wskazanym przez obsługę PSZOK.
6. Sporządzenie karty przekazania odpadu.

W PSZOK zostaną przyjęte odpady komunalne m.in. takie jak:
– przeterminowane leki i chemikalia,
– zużyte baterie i akumulatory,
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
– meble i inne odpady wielkogabarytowe,
– przepalone oleje,
– zużyte opony,
– odpady ulegające biodegradacji / odpady zielone,
– odpady budowlane (gruz betonowy i ceramiczny),
– papier i tektura,
– szkło,
– styropiany,
– puszki po farbach oraz z farbami.

UWAGA
Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych nie przyjmuje odpadów komunalnych zmieszanych. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane i nie mogą być zmieszane z innymi odpadami.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY NOWY ŻMIGRÓD
Odpady należy oddawać zgodne ze złożoną deklaracją.
Miejscowości
Desznica, Jaworze, Kąty, Skalnik, Brzezowa, Mytarka, Mytarz
Sadki, Makowiska, Grabanina, Siedliska Żmigrodzkie, Łężyny, Gorzyce, Toki
Nowy Żmigród, Stary Żmigród, Łysa Góra, Nienaszów
 
 
Odpady segregowane i zmieszane
Odpady zmieszane
Odpady segregowane i zmieszane
Odpady zmieszane
Odpady segregowane i zmieszane
Odpady zmieszane
Styczeń
21
-
22
-
23
-
Luty
18
-
19
-
20
-
Marzec
18
-
19
-
20
-
Kwiecień
15
-
16
-
17
-
Maj
27
13
28
14
29
15
Czerwiec
24
10
25
11
26
12
Lipiec
22
8
23
9
24
10
Sierpień
5, 19
-
6, 20
-
7, 21
-
Wrzesień
16
2
17
3
18
4
Październik
14
-
15
-
16
-
Listopad
16
-
12
-
13
-
Grudzień
9
-
10
-
11
-
Odpady wielkogabarytowe
(bez opon i sprzętu elektronicznego)
2 września
3 września
4 września

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu