^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


W związku ze zmiennymi warunkami atmosferycznymi przypominamy mieszkańcom o obowiązku zapobiegania śliskości oraz odśnieżania chodników przyległych bezpośrednio do nieruchomości. Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2017 r., poz. 1289) oraz § 4 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XIX/156/2016 Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Żmigród, właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników przyległych do dróg publicznych zobowiązani są do niezwłocznego uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z tych chodników, polegającego na złożeniu ich w miejscu umożliwiającym ich zebranie, nie powodującym zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.

DSC08572Ksiądz biskup Jan Wątroba celebrował eucharystię w kościele parafialnym w Desznicy z okazji jubileuszu 60. lat od powołania parafii rzymskokatolickiej w tej miejscowości. W homilii ksiądz biskup zachęcał, by naśladować Maryję Niepokalaną przez dbałość o stan czystości swego serca i w ten sposób być pięknym duchowo. Po homilii został poświęcony dzwon „Stefan” – dar dla wspólnoty parafialnej. W jubileuszowej liturgii uczestniczyli także księża – niektórzy proboszczowie i wikariusze, którzy w przeszłości pracowali w Parafii w Desznicy. Na koniec uroczystości parafianie wyrazili wdzięczność obecnemu proboszczowi – ks. Józefowi Obłojowi.

Czytaj więcej...

W dniu 20.11.2017 r. w Szkołach Podstawowych w Łężynach, Makowiskach, Nienaszowie oraz Nowym Żmigrodzie zostały powołane Kluby Przedsiębiorcy, działające w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w mieście Jaśle oraz gminach Jasło, Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski”.

Czytaj więcej...

DSC08505Zawiadamia się mieszkańców Gminy Nowy Żmigród,
że w miejscowości Nowy Żmigród
błąka się bezdomny pies.

Osoba, której zaginął pies lub osoba chętna do jego adopcji proszona jest o kontakt z Urzędem Gminy w Nowym Żmigrodzie − pok. nr 23, II piętro, tel. 13 44 82 620 lub z Lecznicą Weterynaryjną − ul. Basztowa 5,
38-230 Nowy Żmigród, tel. 13 44 15 621.

Wykaz firm wybranych do świadczenia usług odśnieżania dróg gminnych
na terenie gminy Nowy Żmigród w sezonie zimowym 2017/2018
Lp.
Wykonawca
Sołectwo
1
Piotr Bilski,
Brzezowa 52, 38-230 Nowy Żmigród
Brzezowa
2
Firma Usługowa Małgorzata Doktór, Desznica 27,
38-230 Nowy Żmigród
Desznica, Jaworze
3
Cichoń TRANSPORT Sylwester Cichoń,
Gorzyce 5, 38-230 Nowy Żmigród
Gorzyce
4
Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. Jasielska 25,
38-230 Nowy Żmigród
Grabanina, Siedliska Żmigrodzkie, I i II „Góry” Łysa Góra, Stary Żmigród, Kąty
5
Daniel Osika,
Łężyny 181, 38-230 Nowy Żmigród
Łężyny
6
Tomasz Kudłaty,
Samoklęski 183, 38-223 Osiek Jasielski
Łysa Góra
7
Firma Handlowo-Usługowa „Na Kolonii” Andrzej Kuciński, Nienaszów 274, 38-230 Nowy Żmigród
Makowiska, Nienaszów, Nienaszów-Sośniny
8
Alicja Nawracaj,
Mytarz 69, 38-230 Nowy Żmigród
Mytarz , Mytarka, przysiółek „Za wodą” Gorzyce
9
Stanisław Smyka,
ul. Węgierska Mała 17, 38-230 Nowy Żmigród
Nowy Żmigród
10
Usługi Dekarskie Wojciech Ladziński,
Nienaszów 319, 38-230 Nowy Żmigród
Sadki, Toki
11
F.U.H.P. Obróbka Drewna Produkcja i Usługi
Marek Miśkowicz, Skalnik 31, 38-230 Nowy Żmigród
Skalnik

rozbudowa oczyszczalni 1Rozpoczęto prace związane z rozbudową oczyszczalni ścieków. Jeszcze w tym roku, wyłoniony w wyniku postępowania przetargowego Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy Hażbud z Gorlic, wykonać ma prace związane z zagospodarowaniem placu budowy, roboty ziemne związane z głównymi zbiornikami reaktorów (pod które usunięto ponad 2000 m³ ziemi) oraz warstwy podkładowe i izolacyjne pod płytę denną. Wykonana zostanie płyta denna i mają zostać rozpoczęte prace związane z ścianami zbiorników. Równocześnie prowadzone będą prace modernizacyjne istniejącej i funkcjonującej oczyszczalni.

Czytaj więcej...

Czas na mądre oszczędzanie

Dzień oszczędzania przypada na 31 października i jest jedną z najstarszych inicjatyw edukacyjnych na świecie. Dzień ten ma za zadanie wyrobić w młodych ludziach dobre nawyki oszczędzania w różnych formach.

Czytaj więcej...

mammo 12 2017

 

Fundacja SOS Życie zaprasza mieszkanki gminy Nowy Żmigród:
− w wieku 50−69 lat na bezpłatne badania mammograficzne
(przysługujące raz na dwa lata),
− w wieku 25−59 lat na bezpłatne badania cytologiczne
(przysługujące raz na trzy lata).

Badania będą przeprowadzone 4 grudnia 2017 r. (poniedziałek)
w godzinach 9.00 – 17.00 przy Ośrodku Zdrowa w Nowym Żmigrodzie.

Obowiązkowa rejestracja tel. 17 58 24 060.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy