^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


arimrMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13r ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.), informuje, iż od dnia 26.09.2018 r. do dnia 17.10.2018 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy, objęły co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy.

Czytaj więcej...

Wyremontowano kolejny odcinek drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Granica Państwa w miejscowości Kąty. Nową nawierzchnię położono na odcinku 500 m w kilometrze 20+355 – 20+855. Gmina Nowy Żmigród dofinansowała inwestycję Województwa Podkarpackiego kwotą 100 000,00 zł. Łączny koszt zadania to 377 220,06 zł.

Czytaj więcej...

Sołtys miejscowości Nowy Żmigród zaprasza na zebranie wiejskie,
które odbędzie w dniu 25 września 2018 r. o godz. 18.00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Żmigrodzie.

Tematami zebrania będą: fundusz sołecki i inne sprawy związane z miejscowością.

Po raz ósmy w okresie wakacji na terenie naszej gminy funkcjonowały świetlice, których głównym celem było aktywne zorganizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywały się w sołectwach: Grabanina, Kąty, Łysa Góra, Makowiska, Nienaszów, Nienaszów-Sośniny, Nowy Żmigród i Stary Żmigród – w każdym po 4–5 spotkań – łącznie po 20 godzin. Skorzystało z nich ponad 200 osób.

Czytaj więcej...

W sobotę 8 września w Kątach odbyła się finałowa XX edycja „Pucharu Smoka MTB”. Zawodnicy startujący w Kątach mieli przed sobą nie lada wyzwanie. Czekała na nich wymagająca i pofałdowana trasa, którą organizatorzy zapowiadali jako jedną z najtrudniejszych w cyklu.

Czytaj więcej...

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy