^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Siedliska Żmigrodzkie rozciągają się na południowej krawędzi Pogórza Jasielskiego na wysokości ok. 360–390 m n.p.m. Zabudowania położone są na wschód od Nowego Żmigrodu przy drodze lokalnej do Nienaszowa i Sulistrowej. 

Pierwszy człon nazwy (siedliska) pochodzi od słowa osiedle lub osada. Drugi człon ma charakter pamiątkowy i odsyła do nazwy miejscowości, obok której leżą Siedliska, czyli do wsi „Żmigród Stary”. Pierwotnie wieś mogła nazywać się „Osada Żmigrodzka”, a dopiero później wprowadzono nazwę urzędową „Siedliska Żmigrodzkie”.

To wieś stosunkowo młoda, założona pod koniec XIV lub na początku XV wieku przez osadników ze Starego Żmigrodu. Właścicielami miejscowości byli Kobyleńscy, potem Wojszykowie i Stadniccy. Jak podają dokumenty z XVII wieś, zamiast się rozrastać, ubożała i traciła mieszkańców, którzy nękani przez bandy zbójeckie osiedlali się na przedmieściach Nowego Żmigrodu. W czasie zaborów wieś należała do Jana Lewickiego, a potem – Adolfa Kłapowskiego. Sprzedał on Siedliska Żmigrodzkie w 1899 roku spółce żydowskiej, która cztery lata później rozparcelowała majątek. 

II wojna światowa nie obeszła się łagodnie z mieszkańcami Siedlisk. Obciążono ich kontyngentem na rzecz okupanta, niektórych siłą wysłano na przymusowe roboty do III Rzeszy. Podczas wysiedlenia w 1944 r. zniszczona została duża część zabudowy wsi. Po powrocie na ruiny swych zagród mieszkańcy Siedlisk rozpoczęli mozolną odbudowę osady. Dzisiaj we wsi liczącej około 270 mieszkańców jest dużo nowych i ładnych budynków, dom ludowy oraz kaplica.

Warto zobaczyć:

– Kaplica murowana z XIX wieku. – uległa niewielkim uszkodzeniom w czasie działań frontowych. Od czasu do czasu odprawiane są w niej msze dla mieszkańców Siedlisk Żmigrodzkich.

Justyna Wójcik

Galeria

Siedliska Żmigr...
Siedliska Żmigrodzkie Siedliska Żmigrodzkie

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza