^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


W piątek, 28 czerwca 2019 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Żmigrodzie miało miejsce uroczyste wręczenie nagród dla 22 uczniów szkół z naszej gminy, którzy w zakończonym niedawno roku szkolnym uzyskali najwyższe średnie ocen oraz wykazali się nienaganną postawą w życiu szkolnym.

Wójt Grzegorz Bara z nieskrywaną radością i satysfakcją uhonorował piętnastu uczniów szkół podstawowych oraz sześciu, którzy jako ostatni rocznik uczęszczali do III klasy gimnazjalnej. Na ręce rodziców uczniów złożono listy gratulacyjne, wyrażające aprobatę i wdzięczność za wzorowe wychowanie dzieci.

Ponadto gospodarz gminy skorzystał z przysługującego mu na mocy uchwały Rady Gminy prawa, przyznając z własnej inicjatywy „nagrodę specjalną” dla uczennicy Szkoły Podstawowej w Nienaszowie – Wiktorii Mikosz. Jej niezłomna postawa w obliczu ciężkiej choroby pozwoliła jej osiągnąć wysoką średnią ocen – 5,0.

Piątą „edycję” corocznego wydarzenia zakończył skromny poczęstunek przygotowany dla uczniów oraz ich rodziców.

Najzdolniejsi u...
Najzdolniejsi uczniowie 2018/2019 Najzdolniejsi uczniowie 2018/2019
Najzdolniejsi u...
Najzdolniejsi uczniowie 2018/2019 Najzdolniejsi uczniowie 2018/2019
Najzdolniejsi u...
Najzdolniejsi uczniowie 2018/2019 Najzdolniejsi uczniowie 2018/2019
Najzdolniejsi u...
Najzdolniejsi uczniowie 2018/2019 Najzdolniejsi uczniowie 2018/2019
Najzdolniejsi u...
Najzdolniejsi uczniowie 2018/2019 Najzdolniejsi uczniowie 2018/2019
Najzdolniejsi u...
Najzdolniejsi uczniowie 2018/2019 Najzdolniejsi uczniowie 2018/2019
Najzdolniejsi u...
Najzdolniejsi uczniowie 2018/2019 Najzdolniejsi uczniowie 2018/2019
Najzdolniejsi u...
Najzdolniejsi uczniowie 2018/2019 Najzdolniejsi uczniowie 2018/2019
Najzdolniejsi u...
Najzdolniejsi uczniowie 2018/2019 Najzdolniejsi uczniowie 2018/2019
Najzdolniejsi u...
Najzdolniejsi uczniowie 2018/2019 Najzdolniejsi uczniowie 2018/2019
Najzdolniejsi u...
Najzdolniejsi uczniowie 2018/2019 Najzdolniejsi uczniowie 2018/2019
Najzdolniejsi u...
Najzdolniejsi uczniowie 2018/2019 Najzdolniejsi uczniowie 2018/2019
Najzdolniejsi u...
Najzdolniejsi uczniowie 2018/2019 Najzdolniejsi uczniowie 2018/2019
Najzdolniejsi u...
Najzdolniejsi uczniowie 2018/2019 Najzdolniejsi uczniowie 2018/2019
Najzdolniejsi u...
Najzdolniejsi uczniowie 2018/2019 Najzdolniejsi uczniowie 2018/2019
Najzdolniejsi u...
Najzdolniejsi uczniowie 2018/2019 Najzdolniejsi uczniowie 2018/2019
Najzdolniejsi u...
Najzdolniejsi uczniowie 2018/2019 Najzdolniejsi uczniowie 2018/2019
Najzdolniejsi u...
Najzdolniejsi uczniowie 2018/2019 Najzdolniejsi uczniowie 2018/2019
Najzdolniejsi u...
Najzdolniejsi uczniowie 2018/2019 Najzdolniejsi uczniowie 2018/2019
Najzdolniejsi u...
Najzdolniejsi uczniowie 2018/2019 Najzdolniejsi uczniowie 2018/2019
Najzdolniejsi u...
Najzdolniejsi uczniowie 2018/2019 Najzdolniejsi uczniowie 2018/2019

 Krystian Gaworowski
fot. Kamil Cygan

 

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza