^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


W sobotę 6 kwietnia 2019 r. w Domu Ludowym w Brzezowej odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W szkoleniu tym wzięło udział dziewięćdziesięciu ochotników/ochotniczek zrzeszonych w jednostkach OSP z terenu gminy Nowy Żmigród. Szkolenie przeprowadzone zostało przez wyspecjalizowanych ratowników medycznych.

Tematyka szkolenia obejmowała: zabezpieczenie miejsca wypadku, sprawdzenie stanu poszkodowanego (podstawowych funkcji życiowych – krążenia, oddechu i świadomości, zlokalizowanie odniesionych urazów), bezprzyrządowe i przyrządowe udrażnianie dróg oddechowych, zakładanie kołnierza ortopedycznego, prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz automatyczna defibrylacja zewnętrzna, wentylację workiem samorozprężalnym, pozycję bezpieczną, postępowanie w zadławieniach u dzieci i dorosłych.

Oprócz wiedzy teoretycznej wszyscy druhowie odbyli ćwiczenia praktyczne, które każdy z obecnych strażaków wykonywał na fantomach wykorzystując posiadany sprzęt ratownictwa medycznego, aby w razie prawdziwego zagrożenia móc nieść pomoc poszkodowanym. Strażacy z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestniczyli w realizowanym szkoleniu podkreślając, że nabyte wiadomości przydadzą się nie tylko w straży pożarnej, ale również w życiu codziennym.

ZG ZOSP w NŻ

Szkolenie straż...
Szkolenie strażaków z udzielania pierwszej pomocy Szkolenie strażaków z udzielania pierwszej pomocy
Szkolenie straż...
Szkolenie strażaków z udzielania pierwszej pomocy Szkolenie strażaków z udzielania pierwszej pomocy
Szkolenie straż...
Szkolenie strażaków z udzielania pierwszej pomocy Szkolenie strażaków z udzielania pierwszej pomocy
Szkolenie straż...
Szkolenie strażaków z udzielania pierwszej pomocy Szkolenie strażaków z udzielania pierwszej pomocy
Szkolenie straż...
Szkolenie strażaków z udzielania pierwszej pomocy Szkolenie strażaków z udzielania pierwszej pomocy
Szkolenie straż...
Szkolenie strażaków z udzielania pierwszej pomocy Szkolenie strażaków z udzielania pierwszej pomocy
Szkolenie straż...
Szkolenie strażaków z udzielania pierwszej pomocy Szkolenie strażaków z udzielania pierwszej pomocy
Szkolenie straż...
Szkolenie strażaków z udzielania pierwszej pomocy Szkolenie strażaków z udzielania pierwszej pomocy
Szkolenie straż...
Szkolenie strażaków z udzielania pierwszej pomocy Szkolenie strażaków z udzielania pierwszej pomocy
Szkolenie straż...
Szkolenie strażaków z udzielania pierwszej pomocy Szkolenie strażaków z udzielania pierwszej pomocy
Szkolenie straż...
Szkolenie strażaków z udzielania pierwszej pomocy Szkolenie strażaków z udzielania pierwszej pomocy
Szkolenie straż...
Szkolenie strażaków z udzielania pierwszej pomocy Szkolenie strażaków z udzielania pierwszej pomocy
Szkolenie straż...
Szkolenie strażaków z udzielania pierwszej pomocy Szkolenie strażaków z udzielania pierwszej pomocy
Szkolenie straż...
Szkolenie strażaków z udzielania pierwszej pomocy Szkolenie strażaków z udzielania pierwszej pomocy
Szkolenie straż...
Szkolenie strażaków z udzielania pierwszej pomocy Szkolenie strażaków z udzielania pierwszej pomocy

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza