^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


soltys114 kwietnia w gminie Nowy Żmigród odbędą się wybory sołtysów. Głosowanie odbędzie się w 8 sołectwach gminy (Brzezowa, Desznica, Gorzyce, Mytarz, Nienaszów, Nowy Żmigród, Stary Żmigród, Toki). W sołectwach, w których zgłosił się tylko jeden kandydat (Grabanina, Kąty, Łężyny, Łysa Góra, Mytarka, Nienaszów-Sośniny, Sadki, Siedliska Żmigrodzkie, Skalnik), zgodnie z §16 ust. 4 statutów tych sołectw, wybory nie będą przeprowadzane. W Makowiskach i w Jaworzu – z powodu braku zgłoszeń kandydatów na sołtysa w wyznaczonym, a także dodatkowo wyznaczonym terminie – zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 6 statutów, wybór sołtysa dokonany zostanie na najbliższym Zebraniu Wiejskim (08.04.2019 r. o godz. 18.00 w Makowiskach, 11.04.2019 r. o godz. 18.00 w Jaworzu).

Wybory (14 kwietnia) po raz drugi przeprowadzane będą w nowej formie, tj. przy pomocy kart do głosowania. Głosować będzie można w godz. 8.00–18.00.

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Żmigród o zarejestrowanych kandydatach na sołtysów

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza