^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


rollupPunkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), ul. Jasielska 25, 38-230 Nowy Żmigród czynny jest w każdą środę od 12.00 do 17.00, z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy.

Kto może oddać odpady do PSZOK-u?
Z usług PSZOK mają prawo skorzystać mieszkańcy gminy Nowy Żmigród, którzy spisali deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz posiadają uregulowane opłaty w tym zakresie.

Postępowanie na terenie PSZOK-u
1. Zapoznanie się z regulaminem funkcjonowania PSZOK, dostępnym na stronach internetowych Urzędu Gminy Nowy Żmigród oraz na miejscu w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
2. Zgłoszenie się do obsługi PSZOK w celu weryfikacji dostarczonych odpadów.
3. Wjazd na teren PSZOK.
4. Ważenie odpadów.
5. Osoba, która przywiozła odpady dokonuje ich rozładunku i złożenia w miejscu wskazanym przez obsługę PSZOK.
6. Sporządzenie karty przekazania odpadu.

W PSZOK zostaną przyjęte odpady komunalne m.in. takie jak:
– przeterminowane leki i chemikalia,
– zużyte baterie i akumulatory,
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
– meble i inne odpady wielkogabarytowe,
– przepalone oleje,
– zużyte opony,
– odpady ulegające biodegradacji / odpady zielone,
– odpady budowlane (gruz betonowy i ceramiczny),
– papier i tektura,
– szkło,
– styropiany,
– puszki po farbach oraz z farbami.

UWAGA
Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych nie przyjmuje odpadów komunalnych zmieszanych. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane i nie mogą być zmieszane z innymi odpadami.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza