^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Szkolenie 9 2018

 

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja
zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe
dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy
oraz zasad ubiegania się o wsparcie w ramach poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
w zakresie Podejmowania działalności gospodarczej,
które odbędzie się 8 listopada 2018 r. w świetlicy Urzędu Gminy Jasło,
ul. Słowackiego 4.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu