^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


czystepowRuszył program rządowy Czyste Powietrze – dofinansowanie do termomodernizacji. W Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Żmigrodzie 1 października o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie informacyjne przedstawicieli programu Czyste Powietrze z mieszkańcami. 

Program skupia się na termomodernizacji oraz wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe w budynkach jednorodzinnych. Wysokość dofinansowania w przypadku dotacji wahać się będzie od 30 do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, w zależności od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Maksymalny możliwy koszt od którego jest dotacja to 53 tys. zł a minimalny to 7 tys. zł. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (WFOŚiGW), ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów, tel. 178536361 wew. 222 lub 333.

Program przewiduje dofinansowania m.in. na:
- wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
- docieplenie przegród budynku,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
- montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Informacje na temat tego programu można uzyskać na stronie 
https://bip.wfosigw.rzeszow.pl/index.php/programy/programy-wspolne/czyste-powietrze/788-ogloszenie-o-naborze

Zapraszamy na spotkanie!

 

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu